Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
U bent hier...  Home
Ondernemen
 

Ondernemen in Alblasserdam

Een bedrijvige gemeente
Ondernemen en Alblasserdam zijn al eeuwen sterk met elkaar verbonden. De maritieme- en staalindustrie en de logistieke sector zijn bepalend geweest voor de ontwikkeling en de cultuur van het dijkdorp aan de rivier de Noord. Niet voor niets beslaan bedrijventerreinen ongeveer de helft van het bebouwde grondgebied. ,,We zijn een bedrijvige gemeente."

Met zijn open verbinding met de Noordzee en ligging aan de A15 is Alblasserdam nog altijd een aantrekkelijke vestigingsgemeente. Het Zuid-Hollandse dorp telt op de 155 hectare bedrijventerrein maar liefst ruim 840 ondernemingen, goed voor zo'n 7250 arbeidsplaatsen. Een dorp waar meer mensen werken dan de beroepsbevolking groot is. Met drie grote hoogwaardige bedrijventerreinen, vier kades en een containertransferium dat per binnenvaartschip lijndiensten verzorgt van en naar de Rotterdamse haven.

Dorps karakter
Toch heeft Alblasserdam met een kleine 20.000 inwoners nog altijd het karakter van een dorp en dat uit zich in de goede samenwerking en korte lijnen met de lokale overheid. ,,Wij zijn een bedrijvige gemeente en vinden het belangrijk goed contact te onderhouden met de ondernemers. Dat past binnen onze manier van besturen en de samenlevingsagenda die we met elkaar hebben opgesteld: we doen het samen met de bewoners, de ondernemers, het onderwijs", vertelt Peter Verheij, wethouder economie en werk.
Daarin past het kwartaaloverleg met vertegenwoordigers van het lokale bedrijfsleven, de bedrijfsbezoeken en de aanwezigheid bij netwerkbijeenkomsten bij de ondernemersverenigingen.

Verbinden
Alblasserdam heeft ook twee bedrijvencontactfunctionarissen: Marianne Vogelenzang en Ellen Knijf. Zij zijn het eerste aanspreekpunt van de gemeente. ,,Wij faciliteren en ondersteunen ondernemers. Zij kunnen bij ons terecht met allerhande vragen en ideeën of met klachten. Wij maken hen wegwijs binnen de overheid en informeren hen actief over ontwikkelingen", vertelt Marianne Vogelenzang.
Ellen Knijf: ,,Daarnaast verbinden we ondernemers onderling. We komen bij veel bedrijven binnen en zien daardoor kansen voor samenwerking en delen onze contacten."