Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
U bent hier...  Home
Kunst en Cultuur Regionaal fonds
 

Regionaal Fonds ondersteunt toerisme en recreatie in regio

Het Regionaal fonds ter stimulering Recreatie, Toerisme en Cultureel Erfgoed van Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (afgekort Regionaal fonds Werelderfgoed Kinderdijk) is een initiatief van de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK), gemeente Alblasserdam en gemeente Molenwaard. Het doel van dit fonds is om projecten op het gebied van recreatie, toerisme en het behoud van cultureel erfgoed in de regio te stimuleren en om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de dorpen.

Voor wie is het fonds?

Het Regionaal fonds Werelderfgoed Kinderdijk richt zich op instanties, organisaties, ondernemers en particulieren in de regio die hiermee gestimuleerd worden om projecten en activiteiten op het gebied van recreatie en toerisme in de regio uit te voeren.

Hoeveel geld is er beschikbaar?

Het fonds wordt jaarlijks gevoed met een bijdrage uit de opbrengst van de betalende bezoekers aan het Werelderfgoed Kinderdijk. Zo worden de opbrengsten uit recreatie en toerisme en het cultureel erfgoed weer geherinvesteerd in de lokale en regionale economie.

Vanaf de 250.000ste bezoeker vloeit per verkocht entreekaartje € 0,75 naar het fonds. De inhoud van het fonds wordt jaarlijks bepaald aan de hand van de bezoekerscijfers van het jaar ervoor.
De bijdrage kan alleen worden verstrekt voor zover er voldoende middelen in het fonds beschikbaar zijn en bedraagt maximaal 20% van de kosten van het project.

Aanvraag indienen

Aanvragen voor een bijdrage uit het fonds kunnen tot 1 juni worden ingediend bij het secretariaat van het fonds. Gebruik hiervoor het PDF-bestandaanvraagformulier. U krijgt als aanvrager uiterlijk 30 september bericht over het al dan niet toekennen van een bijdrage uit het fonds.

Toetsing

Om te beoordelen of een project bijdraagt aan de doelstellingen van het fonds, wordt de aanvraag getoetst aan een aantal PDF-bestandcriteria. Voor ieder criterium waarop een project scoort, wordt een punt toegekend. Projecten die minimaal 8 punten scoren, komen in principe in aanmerking voor een financiële bijdrage. Wanneer meerdere projecten worden ingediend, wordt toekenning opvolgend bepaald op basis van het aantal behaalde punten.
Voorwaarde om voor een financiële bijdrage in aanmerking te komen is daarnaast dat er sprake is van co-financiering of een eigen bijdrage.

Stuur uw ingevulde aanvraag naar:

Secretariaat Regionaal fonds Werelderfgoed Kinderdijk
p/a Postbus 2
2950 AA Alblasserdam