Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
U bent hier...  Home
Kunst en Cultuur Cultuur
 

Cultuur

Cultuur is een veelomvattend begrip met belangrijke waarden voor de samenleving. Voormalig minister Jet Bussemaker schreef over de betekenis van cultuur in een veranderende samenleving het volgende:


"Cultuur heeft artistieke, maatschappelijke en economische waarden. Cultuur is noodzakelijk voor de vorming van onze identiteit, voor de ontplooiing van mensen en voor de ontwikkeling van creativiteit. Cultuur verbindt, biedt plezier en draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De cultuursector is een sector met een duidelijk economisch belang."


Alblasserdam heeft veel te bieden op het gebied van cultuur: van educatie op scholen tot grootschalige evenementen en van kunst in de openbare ruimte tot filmavonden. Het gaat om een aanbod dat een belangrijke plaats inneemt in de lokale gemeenschap. Het aanbod wordt onder meer gecreëerd door het Cultureel netwerk: een groep creatieve, betrokken Alblasserdammers.


Naast hedendaagse cultuur hecht het college van B&W waarde aan cultuurhistorie. Alblasserdam kent een dorpsgezicht met beeldbepalende panden. Het college vindt het belangrijk dat de karakteristieke historische identiteit van Alblasserdam behouden blijft voor komende generaties. Daarom heeft zij op 26 november 2013 een beschermd dorpsgezicht met daarin 331 beeldbepalende zaken aangewezen.

Daarnaast kent Alblasserdam een groot aantal monumenten. Dit zijn bouwwerken en terreinen zoals parken en tuinen die meer dan 50 jaar oud zijn en die van algemeen belang zijn door bijvoorbeeld hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde.


Het cultuurbeleid van Alblasserdam is verwoord in een PDF-bestandcultuurnota die in 2014 is opgesteld.Cultureel erfgoed: molens kinderdijk