Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
U bent hier...  Home
 

Dok12: zorg en ondersteuning op één nieuwe plek

Zorg en ondersteuning op één nieuwe plek

Een nieuw verzamelgebouw aan de Parallelweg wordt dé plek voor alle Alblasserdammers (van 0 tot 100-plus) die zorg of ondersteuning nodig hebben. Dit gebouw, dat voorlopig DOK12 wordt genoemd, biedt onderdak aan de organisaties die deel uitmaken van het sociaal dorpsnetwerk (verderop leest u welke organisaties dit zijn).

Zorg op één plek

Het nieuwe gebouw komt naast DOK11, Plattegrond Dok12 Alblasserdamwaar onder meer huisartsen,

fysiotherapeuten en een apotheek gevestigd zijn. Het gebouw van de peuterspeelzaal op deze locatie zal worden gesloopt. Door de keuze voor deze plek zijn bijna alle soorten zorgverleners in de toekomst op praktisch dezelfde locatie te vinden. Dat komt de hulpverlening ten goede. De basis hiervoor is gelegd in de PDF-bestandbeleidsvisie 'DOK12, op weg naar integrale samenwerking' die het college van B&W op 11 juli 2017 heeft vastgesteld.

Verbinding met DOK11

Het huidige DOK11 is bovendien te klein geworden om aan de vragen van patiënten en cliënten te kunnen voldoen. DOK11 en het nieuwe DOK12 krijgen een verbinding in de vorm van een loopbrug. In de twee onderste bouwlagen van het nieuwe pand zijn straks de zorg- en hulpverleners en een huisartsenpraktijk vinden. Daarnaast komt in het pand een aantal huur- of koopappartementen.


In DOK12 krijgen de onderstaande functies onderdak:

  • Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) met daarin: consultatiebureau, algemeen- en schoolmaatschappelijk werk, cliëntondersteuning, opvoedondersteuning, jeugd- en gezinshulp
  • Wmo-loket
  • Ondersteuningsfuncties: vrijwilligers- en mantelzorgondersteuning, Wonen & leven, Sociaal Raadslieden en ouderenadviseur
  • Psychiatrische basiszorg (geestelijke gezondheidszorg)
  • Huisartsenpraktijk.

Inpassing van het gebouw in de omgeving

De gemeente wil ervoor zorgen dat de buurt leefbaar blijft. Daarom is in een stedenbouwkundige analyse van de omgeving (Gebiedsvisie) gekeken naar behoud van groen, water, de verkeersstructuur en de parkeerruimte.

Ontwikkelingen in omgeving

In de omgeving van DOK12 zijn meer ontwikkelingen. Basisschool de Twijn gaat fuseren met basisschool de Loopplank, de toekomstige functie van de Fatimakerk is onzeker en er komt woningbouw op de locatie van de gymzaal van sportvereniging KDO. Met deze ontwikkelingen houden we waar mogelijk rekening.

Projectverloop

Vanaf oktober 2017 heeft de gemeente het voortouw genomen bij het ontwikkelen van de plannen. Samen met de betrokken partijen (met name toekomstige gebruikers) is eerst een globale voorstelling gemaakt (een zogeheten massastudie) en vervolgens een schetsontwerp getekend. In januari 2018 is het schetsontwerp aan de omwonenden gepresenteerd waarop veel positieve reacties kwamen. Kritische kanttekeningen waren er over de hoogte van de bebouwing en over het parkeren.


Op basis van het schetsontwerp is het voorlopig ontwerp uitgewerkt. Dit voorlopig ontwerp is in oktober 2018 aan de gemeenteraad gepresenteerd tijdens een Bijeenkomst van Informatie en Opinie (BIO). In november 2018 wordt het aan de omwonenden gepresenteerd. Daarna wordt het voorlopig ontwerp aan de gemeenteraad voorgelegd (verwachting: december 2018). Beeldmateriaal van het voorlopig ontwerp treft u hieronder aan.


Impressie Dok12 Alblasserdam

Impressie Dok12 AlblasserdamImpressie Dok12 Alblasserdam

Omwonenden ontvangen regelmatig actuele informatie van de gemeente over de voortgang van het project. Er worden onder meer bijeenkomsten voor omwonenden georganiseerd.

Planning

Na het vaststellen van het voorlopig ontwerp wordt via een aanbesteding een ontwikkelaar/belegger gezocht die de verdere ontwikkeling van het plan op zich zal nemen. Gelijktijdig start de gemeente de voorbereidingen voor een wijziging van het bestemmingsplan. Naar verwachting start de bouw in het eerste kwartaal van 2020 en wordt het nieuwe verzamelgebouw in 2021 opgeleverd.