Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
U bent hier...  Home
Centrumontwikkeling Raadhuisplein en Gemeentehuis
 

Raadhuisplein en gemeentehuis

Toekomst Huis van de samenleving en centrumhart

De afgelopen jaren is intensief gewerkt aan de voorbereidingen voor de plannen van de renovatie van het gemeentehuis en de herinrichting van het Raadhuisplein. Met de renovatie wil de gemeente een Huis van de Samenleving maken dat naast de gemeente ook plek biedt aan de Bibliotheek AanZet, SMILE en de politie. Omdat de plannen duurder uitpakken dan aanvankelijk ingeschat heeft de raad het college gevraagd om naast het oorspronkelijke scenario ook twee alternatieven uit te werken.


Het college heeft de raad voorgesteld om door te gaan met het plan voor gemeentehuis en de aanpak van het Raadhuisplein en de Havenstraat. Op 11 december spreekt de Commissie Grondgebied over het voorstel. De alternatieven zijn een nieuwe aanbesteding starten of een nieuw plan. Het college heeft de raad voorgesteld om voor scenario 3 te kiezen. Dat betekent dat de raad gevraagd wordt een extra krediet van 1,1 miljoen euro beschikbaar te stellen. Op 18 december neemt de raad een besluit. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar.

Informatiepagina

Op PDF-bestandonderstaande pagina (klik voor een download) wil het college de inwoners van Alblasserdam informeren over de keuze waar de raad voor staat. Deze informatiepagina is op 5 december 2018 in de krant gepubliceerd.

Informatiepagina renovatie gemeentehuis
Transparantie kenmerkt ontwerp nieuw gemeentehuis

Met een grote, open ontmoetingsruimte die meer dan de helft van de begane grond beslaat wordt het nieuwe gemeentehuis van Alblasserdam dé huiskamer van het dorp, waar álle Alblasserdammers zich welkom voelen. Een plek waar je even naar binnen kunt voor een kop koffie en een praatje, waar je komt om elkaar te ontmoeten en die uitnodigt tot samenwerken. Het gemeentehuis moet verbouwd worden omdat het pand technisch verouderd is en niet langer voldoet aan de wettelijke eisen.


De wensen die ruim twee jaar geleden door inwoners tijdens de huiskamerbijeenkomst in Landvast zijn benoemd, hebben vrijwel allemaal een plek gekregen in het definitief ontwerp, dat onlangs inclusief de raming van de kosten door de gemeenteraad is vastgesteld. Ontmoetingsplek, koffie drinken, expositieruimte en (voor het plein) fontein, speelgelegenheid, bankjes en terrassen waren de belangrijkste wensen en die zijn door de ontwerpers allemaal verwerkt.

Hoe gaat het eruit zien?

Aan de pleinzijde wordt een glazen serre aangebouwd die iets uitsteekt op de hoek met het Cortgene. Om de serrie mogelijk te maken wordt het bordes iets verbreed. De huidige entree verdwijnt en maakt plaats voor een brede glazen entree. Deze transparante uitbouw vergroot de toegankelijkheid van het gebouw; de serre vormt een vloeiende verbinding met het plein doordat functies en levendigheid als het ware naar buiten worden getrokken. Op verzoek van de Erfgoedcommissie is het oorspronkelijke ontwerp van de serre iets aangepast zodat het tegeltableau aan de zijkant van het gebouw goed zichtbaar blijft.
Ook veel andere karakteristieke elementen die kenmerkend zijn voor de bouwhistorie van het gemeentelijk monument blijven na de renovatie behouden.


VO gemeentehuis buitenzijde met luifel

Een impressie van de nieuwe entree met de aangebouwde serre aan de Cortgene/ pleinzijde. De serre is zó ontworpen dat het tegeltableau onder het balkonnetje aan de zijkant van het gemeentehuis (foto onder) goed zichtbaar blijft.


Tegeltableau gemeentehuis


Ook binnen wordt op de Afbeeldingbegane grond veel gebruik gemaakt van glas om zo het open karakter van het gebouw te onderstrepen. Door glazen vouwwanden toe te passen ontstaat aan de pleinzijde een multifunctionele ruimte die naar gelang de behoefte groter of kleiner te maken is.
Deze ruimte is hierdoor goed bruikbaar voor bezoekers, voor formele en informele bijeenkomsten en overleggen. De aangrenzende raadzaal krijgt eveneens glazen vouwwanden en een flexibele indeling zodat deze ruimte zowel voor raadsvergaderingen als trouwceremonies gebruikt kan worden. De multifunctionele ruimte en raadzaal kunnen ook helemaal samengevoegd worden tot één grote ruimte.

Het interieur is strak en industrieel, de gebruikte kleuren groen en blauw verwijzen naar het maritieme verleden en de ligging in het groen, zoals goed te zien op de impressies van het interieur. 


VO impressie begane grond gemeentehuis

De begane grond is open en biedt straks heel veel ruimte voor alle Alblasserdammers om te werken, koffie te drinken, met elkaar af te spreken en te ontmoeten. Op de voorgrond het werkcafé, op de achtergrond is de glazen vouwwand zichtbaar waarmee de raadzaal groter of kleiner gemaakt kan worden. 

Huis van de gemeente

Het gemeentehuis is straks een echt huis van de gemeente; een flexibele werk- en ontmoetingsplek die Alblasserdammers met elkaar hebben ontworpen en die een logische twee-eenheid vormt met het Raadhuisplein. Plein en huis vormen zo samen de huiskamer van Alblasserdam. 
Als werkplek is het gemeentehuis een comfortabele, duurzame en inspirerende omgeving waar niet alleen gemeenteambtenaren en gemeenteraad maar ook maatschappelijke partners prettig kunnen samenwerken voor en met inwoners, ondernemers en organisaties. Ook zzp'ers zijn van harte welkom evenals anders ondernemers, verenigingen en stichtingen. 

Ruimte voor partners en inwoners

De indeling van het gebouw wordt zodanig aangepast dat ruimtes zoveel mogelijk multifunctioneel kunnen worden gebruikt. Op die manier worden raads- en commissievergaderingen beter gefaciliteerd en kunnen ook maatschappelijke partners er gebruik van maken. De politie krijgt bijvoorbeeld een post op de begane grond en komt er een werkcafé. De publieksbalies krijgen een ander uiterlijk waardoor ze beter aansluiten bij de nieuwe behoeftes van inwoners. Zo komt er bijvoorbeeld een balie waar inwoners – al dan niet met hulp – zelf digitaal zaken kunnen regelen.

Ook werkruimtes flexibel

Behalve op de begane grond komen er ook op de Afbeeldingeerste verdieping verschillenden ruimtes die door verenigingen, organisaties en ondernemers gebruikt kunnen worden voor bijeenkomsten of vergaderingen. De andere helft van deze etage en de Afbeeldingtweede etage worden ingericht als werkruimte voor gemeenteambtenaren en - bestuur. Ook hier staat flexibiliteit voorop, passend bij de stijl van werken. Dat betekent mogelijkheden om samen te werken, te ontmoeten en wanneer nodig in alle rust te concentreren.

Hoe gaat het Raadhuisplein er straks uitzien?

Niet alleen het gemeentehuis wordt gerenoveerd, ook het Raadhuisplein krijgt een ware metamorfose zodat het straks samen met het 'huis van de gemeente' de huiskamer van Alblasserdam vormt. Door met trappen een overgang naar de haven te maken, komt dit gebied ook dichter naar het centrum toe en ontstaat er een nieuwe verblijfsplek.

Ook zorgt dit voor een verbinding tussen het havengebied en het Raadhuisplein, waarmee een van de speerpunten uit de visie op het centrumhart van Alblasserdam wordt gerealiseerd.


Trappen naar Landvast, VO Raadhuisplein

Een indruk van hoe de overgang van het plein naar Landvast eruit kan gaan zien; geen muurtje meer maar trappen waardoor de haven letterlijk dichterbij komt.

Wanneer start de verbouwing?

Nu de meerderheid van de gemeenteraad eind juni 2017 met de plannen heeft ingestemd, beginnen deze zomer de voorbereidingen voor de renovatie (o.a. bestek schrijven en aanbesteding). De verwachting is dat na de aanbestedingsprocedure de verbouwing in de zomer van 2018 kan beginnen. De oplevering zou dan in de tweede helft van 2019 zijn.

Wat hieraan vooraf ging

De afgelopen twee jaar is intensief gewerkt aan de voorbereidingen voor de plannen. Uit de reacties op de visie op het centrumhart kwam naar voren dat Alblasserdammers het belangrijk vinden dat het kille en open Raadhuisplein en het gemeentehuis als eerste worden aangepakt om het dorp meer levendig te maken.