Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
U bent hier...  Home
Centrumontwikkeling Raadhuisplein en Gemeentehuis
 

Twee jaar voorbereiding en samenwerken aan ontwerp

De afgelopen twee jaar is hard gewerkt aan de voorbereidingen van de renovatie en herinrichting. Zo zijn wensen en ideeën voor het publieke deel van het gemeentehuis in kaart gebracht tijdens een brainstormsessie met ondernemers en partners en hebben ook een gebruikersgroep en klankbordgroep meegedacht over de invulling van de werk- en vergaderruimtes.


De ideeën die inwoners al eerder hebben aangedragen voor het Raadhuisplein zijn meegegeven aan de ontwerpers van het plein. Zij presenteerden hun eerste schetsen tijdens het Havenfestival en twee weken later tijdens de inloopavond in Landvast.


Schetsen Raadhuisplein


Presentatie schetsen Raadhuisplein


De eerste schetsen voor het Raadhuisplein (bovenste foto), gepresenteerd tijdens het Havenfestival.


Ook de architecten van DP6 hebben tijdens de inloopbijeenkomst hun eerste schetsen voor het gemeentehuis laten zien en gesprekken gevoerd met inwoners en andere belangstellenden. De input van deze bijeenkomsten is gebruikt om de plannen voor zowel het plein als het gemeentehuis verder aan te scherpen.

Samenleving nauw betrokken

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de visie op het centrumhart en de daaruit voorvloeiende plannen voor het Raadhuisplein en gemeentehuis. "Het is mooi om te zien dat na dit interactieve proces de inbreng van inwoners zichtbaar is in de besluiten die de gemeenteraad heeft genomen", vindt wethouder Arjan Kraijo (Toerisme en Centrumontwikkeling).

Het begon in 2015 allemaal met een druk bezochte bijeenkomst in Landvast.
In juli 2015 heeft het gemeentebestuur opdracht gegeven tot het uitvoeren van een bouwhistorisch onderzoek.