Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
U bent hier...  Home
 

Hoeveel gaan de plannen kosten?

De renovatie van het gemeentehuis gaat 7,9 miljoen euro kosten en de herinrichting van het Raadhuisplein 1,9 miljoen. Voor de herinrichting van de Havenstaat (het parkeerterrein achter het gemeentehuis) is 500.000 euro begroot.

Investeringen in duurzaamheid

De technische ingrepen die noodzakelijk zijn om het gemeentehuis weer vele tientallen jaren te kunnen gebruiken, investeringen in maatregelen op het gebied van duurzaamheid en gewenste transparantie (meer openheid) in het hele gebouw vormen het grootste deel van de kosten. De investeringen in duurzaamheid (onder meer 190 zonnepanelen op het dak en het winnen en opslaan van warmte en koude uit de bodem) verdienen we terug want ze zorgen voor een sterk gereduceerd energieverbruik.


De gemeente grijpt deze kans aan om van het pand een open, transparant huis voor de inwoners van Alblasserdam te maken. Het is niet langer uitsluitend een werkplek voor medewerkers en bestuur maar een trefpunt voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen die (mede) gebruik willen maken van onze faciliteiten. Daarmee geeft de gemeente gehoor aan de wens van inwoners om van het gemeentehuis 'ontmoetingsplek' te maken waar je kunt koffiedrinken, loketten van ketenpartners (o.a. politie) kunt vinden en waar ook expositieruimte is. De investeringen die we nu doen zorgen ervoor dat het gebouw weer minstens 40 jaar mee kan.

Kosten kritisch afgewogen

Het college heeft – voor ze het plan voorlegde aan de gemeenteraad - kritisch gekeken naar de kosten en zich afgevraagd of er wel scherp genoeg gerekend was. Daarvoor heeft het college de berekeningen vergeleken met de kosten van een soortgelijk gebouw met dezelfde functies. Ook zijn de huisvestingskosten per vierkante meter van zo'n 20 gemeenten in de nabije omgeving vergeleken met die van Alblasserdam na de renovatie. In beide gevallen blijven de kosten na renovatie er ruimschoots onder.

De kosten van het plein

Bij de herinrichting van het plein vormen de materialen voor de inrichting en aankleding, de fontein en de trappen naar het havengebied de grootste kostenposten. Ook hier is goed geluisterd naar de wensen die door inwoners zijn geuit. Een fontein, terrassen en speelgelegenheid waren de meest genoemde wensen, terwijl ook bankjes en groen vaak werden genoemd. Tegelijk willen inwoners graag dat er ruimte blijft voor evenementen en bijvoorbeeld openluchtconcerten.