Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
U bent hier...  Home
Centrumontwikkeling Raadhuisplein en Gemeentehuis
 

Inwoners: renoveer eerst plein en gemeentehuis

De renovatie van het gemeentehuis en daarmee samenhangend de herinrichting van het Raadhuisplein zijn door de inwoners van Alblasserdam unaniem bestempeld als de plekken in het dorp die als eerste aangepakt moeten worden om verlevendiging van het centrum te realiseren.
Dit is heel duidelijk naar voren gekomen tijdens ophalen van reacties op de centrumvisie begin 2016 door het college en leden van de gemeenteraad.

Planning

Na een intensief voorbereidingstraject waarbij het dorp nauw is betrokken, zijn de eerste schetsen voor het gemeentehuis en Raadhuisplein in het najaar van 2016 gepresenteerd.
In juni 2017 worden de definitieve plannen voor de renovatie van het gemeentehuis voorgelegd aan de gemeenteraad. Het streven is, nadat de raad ermee heeft ingestemd, in de tweede helft van dit jaar te starten met de renovatie van het gemeentehuis. Direct aansluitend wordt het Raadhuisplein aangepakt. Als alles volgend plan verloopt, kan Alblasserdam zijn nieuwe huiskamer eind 2018 in gebruik nemen.

Rondleidingen door het gemeentehuis

Architect en kenner van de geschiedenis van het gemeentehuis Gerrit van Es heeft eind 2016 en begin 2017 verschillende groepen belangstellenden rondgeleid door het gemeentehuis. Zowel buiten als binnen de muren van het gebouw liet hij zien wat de cultuurhistorische waarde van het gemeentelijk monument is voor ons dorp en waarom het belangrijk is dat dit gebouw behouden blijft voor het dorp.


Rondleiding gemeentehuis door Gerrit van Es
Kenner van de geschiedenis van het gemeentehuis Gerrit van Es (midden) wijst de
deelnemers aan de rondleiding op unieke plekjes en stijlkenmerken in het gemeentehuis.