Naar de inhoud
U bent hier...  Home
Centrumontwikkeling Ontwikkeling Havengebied
 

Ontwikkeling Havengebied

Nadat eerdere plannen voor de ontwikkeling van Haven-Zuid niet haalbaar bleken, heeft de gemeenteraad in mei 2016 aan het college gevraagd om met een nieuw voorstel te komen voor de toekomst van dit gebied. Geheel in lijn met de Samenlevingsagenda wil het college ook deze opgave samen met inwoners, partners en ondernemers oppakken.


Daarom zijn vorig jaar van mei tot december intensieve gesprekken gevoerd met diverse betrokkenen en zijn samen met hen verschillende ontwikkelrichtingen onderzocht. Het resultaat is een ambitie, die op 30 mei 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Hoe ziet de ambitie eruit?

De PDF-bestandnieuwe ambitie is kortgezegd om het havengebied van Alblasserdam te ontwikkelen tot prettige verblijfs- en overstapplek in het centrum. In de eerste plaatst voor inwoners van Alblasserdam zelf, in de tweede plaats voor bezoekers (recreanten en toeristen) van de Alblasserwaard.

We spreken nadrukkelijk van het havengebied en niet langer van Haven-Zuid omdat de ambitie zich uitstrekt over een groter gebied dan alleen de 0,8 hectare van Haven-Zuid.


Havengebied gearceerd


Het havengebied waarop de nieuwe ambitie betrekking heeft is op deze luchtfoto grijs gemarkeerd. Luchtfoto Beeldbank RoVorm. 


De ontwikkelingen in het gebied moeten recht doen aan het dorpse karakter van Alblasserdam waarbij behoud van de eigen identiteit voorop staat. Dat betekent dat gezelligheid en verlevendiging in het centrum worden gebracht zonder daarbij de zondagsrust uit het oog te verliezen. Verder spelen maat en schaal met betrekking tot de opzet en architectuur van de locatie en de hoeveelheid bezoekers een rol.

Transferium voor Werelderfgoed Kinderdijk

Onderdeel van de ontwikkelingen is eenPDF-bestandvolledig functionerend transferium voor de autobezoekers van het Werelderfgoed Kinderdijk en de Alblasserwaard met een programma en een ruimtelijke opzet die past bij de Alblasserdamse cultuur: Dorps, trots op het erfgoed en maritiem getint.


De nieuwe ambitie is nadrukkelijk geen plan maar een denkrichting voor de toekomst van het gebied. Nu de gemeenteraad de ambitie heeft vastgesteld is de volgende stap om samen met alle betrokkenen waaronder inwoners en ondernemers concrete plannen voor de korte en langere termijn te maken en uit te voeren. 

Wat gaan inwoners en ondernemers hier van merken?

Werken vanuit het DNA van het dorp betekent maatschappelijk rendement voor inwoners en voor de lokale ondernemers. Het dorp krijgt haar haven weer terug, het centrum wint aan identiteit en gezelligheid en de uitgaven in het centrum nemen toe. Met deze zaken maakt Alblasserdam een stap in de verduurzaming als aantrekkelijke woonplaats voor de toekomst.Centrumhaven fase 1


Onwikkeling (jacht)haven


Het havengebied wordt bovenal een gezellige plek voor Alblasserdammers, die al eerder hebben aangegeven meer levendigheid in het centrum te wensen. Ook op deze plek moet die levendigheid merkbaar worden: met voldoende mensen op de kade, ruimte voor passantenplekken in de haven en afwisselend programma van horeca en winkels in een wellicht maritieme sfeer.


Ook de doorloop naar het Raadhuisplein en de Dam wordt moeiteloos genomen doordat de ontwerpen van het plein en de kade op elkaar aangesloten worden. Voor bewoners van het Zuiderstek wordt het centrum ook makkelijker bereikbaar door de aanleg van een brug over de haven ter hoogte van Landvast.


De nadere uitwerking van de ambitie in concrete plannen wordt fasegewijs opgepakt. Ook dit gebeurt weer in samenspraak en samenwerking met inwoners en ondernemers en op basis van 'no regret' wat zoveel betekent als: de ontwikkelingen voor de korte termijn (de komende 3 jaar) mogen die van de langere termijn (10 - 15 jaar) niet in de weg staan. 

Interesse?

Mocht u geïnteresseerd zijn om met ons over deze locatie te praten, kunt u zich melden bij de projectleider. Heeft u als lokale ondernemer interesse in deze locatie? Neemt u dan contact op met de bedrijfscontactfunctionarissen van de gemeente Alblasserdam op 14078.

Digitaal loket

Contact

Telefoon: 14078 (vijfcijferig)


Whatsapp logo  06 402 893 92


Bezoekadres: Cortgene 2

2951 ED Alblasserdam