Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
U bent hier...  Home
Centrumontwikkeling Havengebied Ontwikkeling Havengebied
 

Ontwikkeling Havengebied

Het havengebied van Alblasserdam wordt de komende jaren ontwikkeld tot een prettige verblijfs- en overstapplek in het centrum. In de eerste plaatst voor inwoners van Alblasserdam zelf, in de tweede plaats voor bezoekers (recreanten en toeristen) van de Alblasserwaard.
De gemeenteraad heeft deze PDF-bestandnieuwe ambitie voor het gebied op 30 mei 2017 vastgesteld.


We spreken nadrukkelijk van het havengebied en niet langer van Haven-Zuid omdat de ambitie zich uitstrekt over een groter gebied dan alleen de 0,8 hectare van Haven-Zuid.


Havengebied gearceerd


Het havengebied waarop de nieuwe ambitie betrekking heeft is op deze luchtfoto grijs gemarkeerd. Luchtfoto Beeldbank RoVorm. 

Havengebied: Van ambitie naar uitvoering

In september is het programma overgedragen aan een nieuwe projectmanager, Madelon Soeteman. Zij is na de overdracht begonnen om de ambitie te vertalen naar de volgende fase, die van de uitvoering. Zoals we in Alblasserdam gewend zijn, doen we dat niet alleen maar betrekken we daar de samenleving bij.

Afstemmen met andere ontwikkelingen in het centrum

Het afgelopen half jaar zijn daarom met de intern en extern betrokken partijen in het gebied gesprekken gevoerd over de voorgenomen ontwikkelingen en hun positie in het programma. Naar aanleiding daarvan is een gedetailleerde uitwerking gemaakt van het Havengebied als integraal gebied, met onderliggende deelgebieden. Er is nadrukkelijk afstemming gezocht met de centrumvisie en de herinrichting van het Raadhuisplein in het bijzonder. Dit omdat het plein en de trap naar (nu nog het parkeerterrein van) Landvast die als onderdeel van dit project wordt aangelegd, naadloos aansluit op het Havengebied.


Aan de hand van de onderlinge relaties is een fasering gemaakt en is de prioritering bepaald voor de uitvoering van Fase 1. In deze fase wordt gedacht aan het realiseren van:
- Verbinding tussen Raadhuisplein en havengebied (de hierboven genoemde trap, zoals opgenomen in het ontwerp voor het Raadhuisplein);
- Verbinding tussen havengebied Noord en Zuid door middel van een loopbrug over de haven;
- Herinrichting parkeerplaats Landvast (havengebied Noord) tot (groen) verblijfsgebied

Prioritering nader uitwerken

Begin februari heeft het college het conceptplan van aanpak voor de uitvoering van deze fase besproken. Het college heeft aangegeven de prioritering nog eens nader tegen het licht te willen houden en te willen onderzoeken of er elementen uit de volgende fases zijn die al vroeger in de tijd kunnen worden gerealiseerd. Daar gaat de projectmanager nu mee aan de slag. Dat betekent dat de uitvoering én de participatie van omwonenden bij het uitwerken van de eerste plannen, zoals de herinrichting van het parkeerterrein van Landvast tot verblijfsgebied, nog even op zich laat wachten.


Zodra het college instemt met plan van aanpak voor fase 1, kan het aan raad worden voorgelegd. Met de vaststelling van het plan van aanpak kunnen vervolgens de voorbereidingen gestart worden voor de kredietaanvraag en de daadwerkelijke start van de uitvoering.


Lees hier meer over de ambitie op hoofdlijnen.