Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
U bent hier...  Home
Bestuur en Organisatie Gemeenteraad Samenstelling
 

Samenstelling raad

De gemeenteraad van Alblasserdam bestaat uit zes fracties.

 

De grootte van de fractie is afhankelijk van het aantal stemmen dat een politieke partij krijgt bij de gemeenteraadsverkiezingen. De huidige zetelverdeling is als volgt: SGP: 5 zetels, PvdA: 4 zetels, CDA: 3 zetels, VVD: 3 zetels, D66: 2 zetels en Christen Unie: 2 zetels. Leefbaar Alblasserdam heeft met de verkiezingen van 2018 niet meer mee gedaan. De gemeenteraad van Alblasserdam bestaat dus uit 19 leden.

 

De voorzitter van de raad is burgemeester Jaap Paans. Hij wordt ondersteund door raadsgriffier Ingrid de Gruijter.

 

     Jaap PaansGriffier Ingrid de Gruijter

     Burgemeester Jaap Paans                                    Raadsgriffier Ingrid de Gruijter