Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
U bent hier...  Home
Bestuur en Organisatie Gemeenteraad Raadscommissies
 

Raadscommissies

Voordat onderwerpen in de gemeenteraad aan de orde komen, staan ze vaak eerst op de agenda van een raadscommissie. Raadscommissies bereiden de besluitvorming in de gemeenteraad voor.

 

De commissies vergaderen gemiddeld een keer per maand onder voorzitterschap van een raadslid. Meestal vergaderen de commissies op de derde dinsdag van de maand in het gemeentehuis. De meeste vergaderingen van de raadscommissies zijn openbaar. U bent in deze vergaderingen van harte welkom om op de publieke tribune te komen luisteren of in te spreken.

 

Inspreken tijdens commissievergaderingen

Inwoners kunnen in commissievergaderingen bij elk agendapunt het woord voeren. Elke spreker krijgt in eerste instantie vijf minuten per agendapunt. Zodra de commissieleden op de bijdrage hebben gereageerd, krijgt de inspreker in tweede instantie nog gelegenheid voor een korte reactie.

 

Het woord kan niet gevoerd worden over:

  • een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan;
  • benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

Wilt u inspreken in een commissie? Neem dan contact op met de raadsgriffie.  

Vergaderstukken
Informatie over vergaderstukken en vergaderdata is te vinden in het Raadsinformatiesysteem (RIS) van de gemeente Alblasserdam. In het RIS kunt u zoeken naar alle openbare documenten die in de raad en commissies aan de orde zijn (geweest).