Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
U bent hier...  Home
Bestuur en Organisatie College van B&W Samenlevingsagenda 2.0
 

Samenlevingsagenda 2.0

Onder de noemer van het coalitieakkoord 'Samen maken we Alblasserdam' bouwt het college voort op de afgelopen vier jaar. De uitwerking van het coalitieakkoord gebeurt met de raad, inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners en krijgt vorm in een nieuwe Samenlevingsagenda. De Samenlevingsagenda 2.0 is een dynamisch document dat de inhoudelijke beleidskeuzes voor de komende collegeperiode bevat.

Vijf sporen

Uitgangspunt voor de Samenlevingsagenda 2.0 zijn de vijf sporen uit het coalitieakkoord: Actiever en zorgzamer, Buiten beter, Beter wonen, Bereikbaarder en Ondernemender. Deze sporen leiden naar een Alblasserdam waar het nóg beter wonen en ondernemen is. Ook thema's en acties uit de Samenlevingsagenda 2014-2018 waaraan nog wordt gewerkt, maken deel uit van de Samenlevingsagenda 2.0.

Eerste aanzet

Op 10 juli 2018 heeft de raad ingestemd met een eerste aanzet tot de Samenlevingsagenda 2.0 voor de periode 2018 – 2022. De Samenlevingsagenda is het vertrekpunt om met de Alblasserdamse samenleving aan de slag te gaan om het dorp verder te versterken. Hoe we dit gaan doen krijgt komende periode verder vorm. U kunt PDF-bestandde aanzet tot de Samenlevingsagenda 2.0 hier inzien en/of downloaden.Samenlevingsagenda visueel

De samenlevingsagenda visueel weergegeven (klik voor een vergroting)