Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
U bent hier...  Home
Bestuur en Organisatie College van B&W Burgerjaarverslag 2016
 

Burgerjaarverslag en jaarrekening 2016

In 2016 hebben we samen met u, inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners, weer flinke stappen gezet in het realiseren van onze doelen
uit de Samenlevingsagenda. De gemeente staat er financieel goed voor: we hebben 2016 afgesloten met een positief saldo van € 1,6 miljoen. In onderstaande plaat en ind e tekst hieronder belichten wij enkele onderwerpen waaraan we gemeenschapsgeld besteden. Ook ziet u hoe 2016 op financieel gebied is verlopen. Het uitgebreide jaarverslag vindt u hier.


Burgerjaarverslag 2016

 

Resultaat 2016 in perspectief naar de toekomst

Werken aan integraal veiligheids- en evenementenbeleid

Cliënten kregen benodigde zorg

Hoe komt de gemeente aan haar geld en hoe besteedt ze het?

Geen lastenstijging in 2016

Doorgewerkt aan initiatief Sporthal Molenzicht

Extra ondersteuning voor werkzoekenden

Eerste projecten klaar voor uitvoering

Bouwen aan en in Alblasserdam

Duurzaamheid, luchtkwaliteit en leefomgeving - plannen klaar en uitvoering gestart


Download hier de PDF-bestandPDF van de burgerjaarrekening.