Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
U bent hier...  Home
Bestuur en Organisatie Ambtelijke organisatie
 

Ambtelijke organisatie

Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie staat de gemeentesecretaris (algemeen directeur). De gemeentesecretaris ondersteunt en adviseert de burgemeester, het college en de door hen ingestelde commissies bij de uitoefening van hun bestuurlijke taken. De gemeentesecretaris is de verbinding tussen de ambtelijke organisatie en het college van B&W. De gemeentesecretaris is eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de ambtelijke organisatie. Hierbij wordt zij ondersteund door de afdelingshoofden.

 

Gemeentesecretaris Simone van Heeren

Gemeentesecretaris Simone van Heeren

 

De dagelijkse leiding van de afdelingen ligt bij de afdelingshoofden van:

  • de afdeling Publiekszaken
  • de afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling
  • de afdeling Buitenruimte
  • de afdeling Concernstaf.

Voor een schematisch overzicht: zie PDF-bestandorganogram.

 

Het Servicecentrum Drechtsteden (SCD) verzorgt voor Alblasserdam advies, ondersteuning en uitvoering voor de bedrijfsvoering. De Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid voert voor de gemeente Alblasserdam taken uit op het gebied van milieu, bouw- en woningtoezicht, vergunningverlening, APV en handhaving en toezicht.

 

In de ambtelijke organisatie vormen kernwaarden de verbinding tussen medewerkers als individu en als organisatie. Een waarde is een eigenschap van individuen, groepen of de samenleving als geheel, die op zichzelf nastrevenswaardig is. Onze kernwaarden bepalen wie we zijn, waar we staan en hoe we naar onszelf en onze omgeving kijken. In het digitaal loket vindt u meer informatie over onze kernwaarden.