Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
U bent hier...  Home
Bestuur en Organisatie
 

Bestuur en Organisatie

Gemeentehuis van Alblasserdam


Een gemeente heeft bestuursorganen met ieder een eigen verantwoordelijkheid en rol. De gemeenteraad, die eens in de vier jaar door u wordt gekozen, controleert het college van B&W en bepaalt de hoofdlijnen van het gemeentelijke beleid. De gemeenteraad wordt ondersteund door de griffie. Het dagelijks bestuur van de gemeente Alblasserdam is in handen van het college. Het college is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het door de raad vastgestelde beleid, maar heeft daarnaast ook eigen verantwoordelijkheden. Het college wordt ondersteund door de ambtenaren. De ambtelijke organisatie is verantwoordelijk voor het uitvoeren en naleven van vastgesteld beleid. De hoogste ambtenaar van de gemeente, de gemeentesecretaris, ziet erop toe dat dit gebeurt.

Samen stad aan het water

De Drechtsteden zijn zeven gemeenten die samen een aaneengesloten stedelijk gebied vormen aan de zuidrand van de Randstad. Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht werken in dit verband vernieuwend en effectief samen. Met elkaar vormen de gemeenten ‘Samen stad aan het water’.

De regio Drechtsteden wordt bestuurd door de Drechtraad. Het Drechtstedenbestuur (DSB) is het dagelijks bestuur van de Drechtsteden. Alle deelnemende gemeenten zijn hierin vertegenwoordigd door een burgemeester of wethouder. Meer informatie over Alblasserdam en de regio Drechtsteden vindt u hier.