Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
U bent hier...  Home Actueel
 

Nieuwe gebruiksadviezen bij loodverontreiniging

Op woensdagavond 21 februari 2018 heeft in partycentrum De Klok te Kinderdijk een informatie bijeenkomst over met lood verontreinigde grond plaatsgevonden. Zo'n 100 inwoners van Alblasserdam en Nieuw Lekkerland zijn hier geïnformeerd over de resultaten van uitgevoerd onderzoek in diverse tuinen langs de West-Kinderdijk in Alblasserdam en de Molenstraat in Nieuw-Lekkerland én het vervolg traject.

Deze verontreinigingen zijn in het verleden veroorzaakt door het materiaal waarmee het is opgehoogd. 


Handen wassen na het buitenspelen

In 2017 onderzoek in tuinen

Eerder onderzoek (uit 2005 in hetzelfde gebied) toonde aan dat er sprake is van diffuse verontreiniging van lood in de bodem. In 2017 heeft de provincie Zuid-Holland opdracht gegeven om onderzoek te doen naar tuinen aan de West-Kinderdijk en Molenstraat.
De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) heeft dit aangeboden aan de inwoners en op basis van vrijwilligheid uitgevoerd. Van de 190 huishoudens hebben 28 hiervan gebruik gemaakt. Eigenaren van die tuinen hebben voorafgaand aan de informatiebijeenkomst de onderzoeksrapporten ontvangen. De provincie Zuid-Holland en OZHZ hebben deze resultaten nu ook gedeeld met de rest van de bewoners.

Vervolgacties bepaald

In 75% van de onderzochte percelen blijkt sprake te zijn van een sterke loodverontreiniging. Afhankelijk van het aantal milligram lood per kilo grond, worden nu de vervolgacties bepaald. Op grond van een onderzoek van het RIVM verwacht de provincie, dat in tuinen met een verontreiniging tussen de 390 en 800 mg/kg de blootstelling aan lood tot aanvaardbare gezondheidsrisico`s beperkt moet kunnen worden door het opvolgen van alleen algemene en specifieke gebruiksadviezen. Deze aanpak bevindt zich nog in de ontwikkelingsfase.
Om die reden wordt in overleg met de eigenaar van de tuin getoetst of deze aanpak voldoende is. Het betreffen onder andere de volgende gebruiksadviezen:


  • Kinderen (0-6 jaar) laten spelen in zandbak met schoon zand, op grasmat of tegels
  • Moestuin in bakken met schone grond
  • Hygiëne (handen wassen na spelen op de onbedekte grond en regelmatig stofzuigen bij inloop in huis)

Voor tuinen, waarbij geconstateerd is dat het loodgehalte hoger is dan 800 mg/kg, gelden dezelfde gebruiksadviezen, maar zouden wellicht ook andere maatregelen noodzakelijk zijn. Zoals bijvoorbeeld het herinrichten van de tuinen.

Alsnog bodemonderzoek doen is mogelijk

De provincie Zuid-Holland en/of OZHZ gaan met de eigenaren waarvan de gemiddelde loodconcentratie hoger is dan 390 mg/kg in gesprek om maatwerk te leveren.
Aan alle bewoners is de mogelijkheid geboden om alsnog bodemonderzoek te laten verrichten. U kunt zich hiervoor tot 1 april 2018 aanmelden bij OZHZ, via algemeen@ozhz.nl. Op de avond zelf heeft een groot aantal mensen zich hier al voor aangemeld.


Door de aanwezigheid van deskundigen van zowel het onderzoeksbureau als de GGD konden alle vragen van de bewoners adequaat worden beantwoord.


Meer weten?

Meer informatie en een overzicht met de meest gestelde vragen/antwoorden vindt u op de website van OZHZ.