Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
U bent hier...  Home Actueel
 

Wij realiseren onze ambities en verlagen de woonlasten

De gemeente kan ook in 2018 samen met partners de ambities uit de Samenlevingsagenda 'Samen Doen' realiseren. De woonlasten voor inwoners van Alblasserdam dalen in 2018 met 1,3%. Het tarief voor rioolheffing op woningen daalt van € 185 naar € 173.


Het college heeft de raad een structureel sluitende begroting 2018 aangeboden waarin concreet is aangegeven welke plannen de gemeente in 2018 wil uitvoeren. De gemeenteraad behandelt de begroting op 14 november 2017.

Samen verder bouwen aan Alblasserdam in 2018

Samen met inwoners, ondernemers en partners werkt de gemeente aan de centrumontwikkeling. Een projectontwikkelaar is bezig met de bouw van woningen en winkels op het terrein van voormalig autobedrijf Bochanen. De plannen voor het Raadhuis(plein) zijn vastgesteld en de werkzaamheden starten in 2018. De visie op het Havengebied is vastgesteld en de plannen voor de fasen 1 en 2 van dit project worden verder uitgewerkt. Het Scheldeplein en recreatiegebied Lammetjeswiel worden vernieuwd en opgeleverd. Ook bouwen wij samen met partners aan woonwagenstandplaatsen, de reconstructie van de wijk Blokweer Noord, het fietspad Oost-Kinderdijk, de sporthal Molenzicht en de restauratie van de Souburghse molen.


Onze samenleving kent nog steeds kwetsbare groepen, zoals ouderen die steeds langer zelfstandig wonen, jongeren met problemen en gezinnen die rondom de armoedegrens leven. In 2018 en 2019 is geld beschikbaar voor experimenten, gericht op preventie en innovatie. Door in een heel vroeg stadium hulp te bieden wordt in een veel gevallen erger voorkomen. In 2018 proberen wij vernieuwingen en pilots uit die tot doel hebben de zorg voor jeugd en voorzieningen voor ouderen te versterken.


In 2018 plaatsen wij samen met Beheerstichting Sport Alblasserdam zonnepanelen op het sportcentrum Blokweer, streven wij met inwoners naar vermindering van restafval en werken wij aan maatregelen uit het actieplan luchtkwaliteit. Samen met de politie werken we aan het verbreden van buurtpreventie, toezicht en handhaving om het veiligheidsgevoel in wijken, buurten en bedrijfsterreinen te verhogen.


Wethouder Peter Verheij: "Ik ben blij dat we de ambities uit de Samenlevingsagenda kunnen realiseren én in 2018 voor het tweede jaar op rij de woonlasten kunnen verlagen. Dit komt onder meer omdat we meer geld van het Rijk krijgen en door ons solide financieel beleid in de afgelopen jaren."