Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
U bent hier...  Home Actueel
 

Raad stemt in met renovatie gemeentehuis en Raadhuisplein

De gemeenteraad van Alblasserdam heeft op 27 juni 2017 na een intensief debat met grote meerderheid ingestemd met de renovatie van het gemeentehuis en de herinrichting van het Raadhuisplein en de Havenstraat. Hiermee is een investering van 7,9 miljoen euro (voor het gemeentehuis) en 1,9 miljoen euro (voor herinrichting van het Raadhuisplein) gemoeid. Het herinrichten van de Havenstraat kost 5 ton.


Met het indienen van een PDF-bestandmotie stelden de fracties van CDA, SGP, PvdA, CU en VVD als voorwaarde de renovatie zo uit te gaan voeren dat maximaal gestuurd wordt op het voorkomen en oplossen van eventuele financiële tegenvallers binnen het vastgestelde krediet. Verder wil de gemeenteraad dat het college van B&W zich gaat inspannen voor het maatschappelijk gebruik van het gemeentehuis.


Na ruim twee jaar ideeën verzamelen, inspiratie opdoen, plannen maken en voorbereiden kan nu een begin gemaakt worden met het realiseren van een nieuwe ontmoetingsplek voor het hele dorp: de huiskamer van Alblasserdam.

Een levendig centrumhart

De wens van inwoners om van het Raadhuisplein een gezellige ontmoetingsplek te maken, wordt met het nieuwe ontwerp gerealiseerd. Het nu nog open en lege plein krijgt straks een knusse, huiselijke sfeer dankzij zitobjecten en grote overdwars geplaatste bakken voor groen. Ook de zo gewenste fontein komt er in de vorm van bedriegertjes. En hoewel het plein voor het gevoel knusser en kleiner wordt, is er nog volop gelegenheid om er evenementen te houden.


Met het aanpassen van de oversteek op de Haven en het aanleggen van een trap naar het terrein van Landvast, wordt een betere verbinding gelegd met het Havengebied. Verder wordt de Havenstraat opnieuw ingericht en wordt de ontsluiting verlegd van de Cortgene naar de Haven.

Gemeentelijk monument

Het gemeentehuis is gebouwd aan het begin van de jaren '60 van de vorige eeuw en is een gemeentelijk monument, mede vanwege de vele verwijzingen naar het maritieme verleden van het dorp. Het pand is, op enkele inpandige verbouwingen na, nooit eerder grondig opgeknapt maar is hard aan renovatie toe. Zo zijn de technische installaties al langere tijd afgeschreven, ontstaan er steeds vaker technische gebreken en lekkages en is ook het gebouw zelf aan de binnenkant 'op'.

Duurzaam verbouwen

Zoals afgesproken in de Samenlevingsagenda maakt Alblasserdam werk van duurzaamheid en heeft de gemeente daarin een voorbeeldfunctie. Daarom wordt het gemeentehuis op een zo duurzaam mogelijke wijze gerenoveerd waarbij onder andere warmtekoudeopslag en zonnepanelen worden toegepast. Nieuwe technische installaties moeten ervoor zorgen dat het gebouw weer aan de wettelijke eisen voldoet.


Verduurzamen betekent niet alleen het doen van technische aanpassingen maar ook het gebouw toekomstbestendig maken. Dit wordt bereikt door optimale flexibiliteit te creëren zodat ruimten gemakkelijk aangepast kunnen worden naar nieuwe wensen, duurzame materialen toe te passen met een lange levensduur en waar mogelijk materialen te hergebruiken.

Pand straks beschikbaar voor Alblasserdammers

Na de renovatie komt een deel van het gemeentehuis beschikbaar voor het dorp. Verenigingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen straks gebruik maken van de vergaderruimtes op de eerste etage en van de flexibel in te delen raadzaal op de begane grond. Inwoners en zzp'ers zijn van harte welkom in het werkcafé op de begane grond. Dat wordt geëxploiteerd door leerwerkbedrijf Smile, dat er ondersteunende horeca gaat aanbieden.

Dienstverlening aan inwoners uitgebreid

Op de begane grond blijft ook de dienstverlening aan inwoners (zoals paspoorten, rijbewijzen etc.). Deze wordt ook uitgebreid met faciliteiten die aansluiten op de toenemende digitale dienstverlening en ook krijgt de politie er een steunpunt. Het andere deel van het gebouw is bestemd voor medewerkers en bestuur en wordt eveneens flexibel ingedeeld zodat het bij toe- of afname van het aantal medewerkers gemakkelijk kan 'meebewegen'.


Nu de raad heeft ingestemd met de plannen kan het aanbestedingstraject starten. De gemeente wil lokale en regionale ondernemers – binnen de mogelijkheden die de wet daarvoor biedt – de kans bieden een bijdrage te leveren aan het nieuwe gemeentehuis of het Raadhuisplein. De komende maanden onderzoekt de gemeente op welke manier dit kan. De verwachting is dat de bouw in het voorjaar van 2018 kan beginnen. Medio 2019 moet het gebouw en het heringerichte Raadhuisplein dan klaar zijn.