Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
U bent hier...  Home Actueel
 

Praat mee over verkeer en vervoer

De gemeente organiseert de komende maanden vijf bijeenkomsten en over verkeer en vervoer in om en Alblasserdam. Vragen als Hoe houden we Alblasserdam bereikbaar? Hoe kunnen we auto- en vrachtverkeer goed spreiden? Hoe kunnen we veilig door het dorp fietsen? komen aan bod. Tijdens de bijeenkomsten kunnen inwoners, ondernemers, belangenverenigingen, experts, raadsleden en medewerkers van de gemeente met elkaar in gesprek gaan. De eerste bijeenkomst is in april 2018.

Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan

De opbrengst van de gesprekken verwerken wij in het gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP). Daarin staan de plannen, maatregelen en beleidskaders op het gebied van verkeer en vervoer voor de komende jaren.


De doelen van het GVVP zijn:

  • een evenwichtige verdeling van het (vracht)verkeer op korte en lange termijn
  • een evenwichtige verdeling van het langzame verkeer op korte en lange termijn
  • aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals voetgangers, fietsers en mensen met een beperking
  • aandacht voor parkeren in het algemeen en in het bijzonder in het centrum


De gemeente heeft voorwerk gedaan door onderwerpen te inventariseren en mogelijke oplossingen in kaart te brengen. Het resultaat ziet u op onderstaande plaat. Door op de afbeelding te klikken, opent een interactieve PDF. In de pdf kunt u op de diverse onderwerpen klikken en de bijbehorende informatie in de basisnota lezen.


Spread verkeer en vervoer Alblasserdam

Dorpsgesprekken

Het woord is nu aan u in diverse dorpsgesprekken met de thema's:

  • Veilige routes voor wandelaars, fietsers en mensen met een beperking
  • De verkeerssituatie op en rondom de Dam-Plantageweg
  • Spreiding van het (vracht)verkeer door het dorp
  • De bereikbaarheid van het dorp
  • Openbaar vervoer


Meer informatie over deze onderwerpen vindt u in bovenstaande plaat en in PDF-bestandde basisnota GVVP.


Nadat de input uit de dorpsgesprekken zijn verwerkt, wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad om het vast te stellen.