Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
U bent hier...  Home Actueel Nieuwsarchief Schetsontwerpen gemeentehuis en plein klaar
 

Schetsontwerpen gemeentehuis en plein klaar

Na een zomer hard doorwerken zijn de eerste schetsontwerpen voor de renovatie van het gemeentehuis en de daarmee samenhangende herinrichting van het Raadhuisplein in Alblasserdam klaar. Inwoners en  ondernemers kunnen – geheel in de stijl van de samenlevingsagenda – ook in deze fase van het ontwerpproces reageren en meedenken.

Ontwerpen op het plein tijdens Havenfestival

Tijdens het Havenfestival, op zaterdag 17 september, presenteren de ontwerpers van het Raadhuisplein hun schetsen aan het publiek en mogen inwoners en ondernemers hierop reageren en meedenken over de verdere invulling van de schetsen. Dat gebeurt tijdens een 'interactief ontwerpatelier' in en rond een marktkraam op het Raadhuisplein. "Geen betere plaats dan het plein zelf tijdens een evenement als het Havenfestival om met inwoners ter plekke te bekijken wat werkt en wat niet", vindt Bas Pijl, één van de ontwerpers van het nieuwe plein.

Want hoewel de meeste inwoners meer levendigheid en gezelligheid op het plein willen, willen ze ook dat er ruimte blijft voor evenementen zoals het Havenfestival. Hoe die wensen kunnen samengaan, is één van de vragen waarover de ontwerpers graag met het publiek in gesprek gaan. Verder kunnen inwoners aangeven welke inrichtingselementen zij beslist op het plein willen zien. Vorig jaar zijn er al diverse genoemd, zoals een fontein, een bank, speelmogelijkheden voor kinderen, een podium of muziektent, groen en een terras. Ook hier moeten keuzes gemaakt worden. Die keuzes wil de gemeente samen met de inwoners en ondernemers maken.

Verkeersonderzoek

Behalve over de inrichting van het plein, kunnen inwoners tijdens het Havenfestival ook meepraten over het verkeer in hun dorp. De gemeente laat een verkeersplan opstellen omdat de vele ontwikkelingen in het dorp van invloed zijn op de bereikbaarheid, de doorstroming en de verkeersveiligheid. Ook het parkeren in het centrum wordt hierin meegenomen. Verkeersdeskundigen leggen verschillende varianten van verkeersoplossingen voor aan het publiek dat hier op kan reageren.

Inloopbijeenkomst in Landvast

Inwoners en ondernemers kunnen de schetsontwerpen ook bekijken tijdens een inloopavond in Landvast op woensdag 5 oktober van 19.00 tot 21.00 uur. Zowel de ontwerpers van het plein als van het ontwerpteam van het gemeentehuis zijn dan met hun schetsen aanwezig om te laten zien wat zij tot nu toe hebben gedaan en om reacties te verzamelen. Ook de verkeerskundigen zijn er dan weer met de verschillende varianten voor het verkeer.


Na deze bijeenkomst verwerken de architecte en de ontwerpers van het plein de opgehaalde input in een voorlopig ontwerp, dat naar verwachting dit najaar gepresenteerd wordt. Als alles volgens plan verloopt worden de definitieve ontwerpen nog dit jaar aan de gemeenteraad voorgelegd en kunnen de werkzaamheden, na instemming van de raad, in het voorjaar beginnen.