Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
U bent hier...  Home Actueel
 

Hoeveelheid restafval per inwoner daalt

Gescheiden inzamelen werpt vruchten af

De hoeveelheid restafval per inwoner van Alblasserdam daalt. Dit blijkt uit tussentijdse cijfers over het resultaat van ons grondstoffenplan. Als de huidige trend zich doorzet, gaat de hoeveelheid restafval eind dit jaar naar 185 kilogram per inwoner. Vóór de invoering van het plan werd per inwoner 233 kilo restafval per jaar geproduceerd. Wethouder Peter Verheij (buitenruimte): "Dit mooie resultaat hebben we bereikt door de medewerking van onze inwoners. Steeds meer mensen zien in dat afval scheiden en recycling belangrijk is voor het milieu."

Genomen maatregelen

Het grondstoffenplan is een pakket aan maatregelen om de hoeveelheid restafval per persoon te verminderen. Alle huishoudens zijn inmiddels voorzien van containers voor plastic, blik en drinkpakken of hebben inzamelpunten in de buurt. Laagbouwhuishoudens die nog niet waren voorzien van een container voor oud papier en karton, hebben deze inmiddels ontvangen. Op dit moment worden de laatste ondergrondse containers voor restafval beter verspreid over het dorp. 

Resultaten

De tussentijdse cijfers laten zien dat Alblasserdammers hun afval steeds beter scheiden. Tot oktober dit jaar is per persoon 14 kilo plastic, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD) ingezameld, 60 kilo groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en 39 kilo papier. PMD is sterk en GFT is licht toegenomen, papier is gelijk gebleven vergeleken met vorig jaar.


Resultaten afvalscheiding tot en met september 2017

Ontwikkelingen

De komende tijd gaan we aan de slag met de verfijning van de uitvoering van het plan om inwoners te helpen het afval nog beter te scheiden. Zo gaan we samen met afvalbedrijf HVC door met het geven van tips over het goed scheiden van afval. Er zit nog steeds 50 kilo oud papier en 80 kilo groente-, fruit en tuinafval (GFT) per inwoner in het restafval. Een goede oplossing vinden voor het scheiden van GFT bij hoogbouw staat dan ook hoog op de agenda. De recente ontwikkeling om luiers om te zetten in biogas is veelbelovend, maar bevindt zich nog in de experimentele fase.

Aanvullende maatregelen

In de loop van 2018 verwachten we een goed beeld te hebben van het resultaat van het grondstoffenplan. Aangenomen mag worden dat inwoners dan gewend zijn aan de mogelijkheden om afval te scheiden en aan de nieuwe locaties van de ondergrondse containers. Als de cijfers daartoe aanleiding geven, kunnen we overwegen om extra maatregelen te nemen om afval scheiden te stimuleren of vergemakkelijken. De ophaalfrequenties wijzigen of belonen bij goed scheiden kunnen dergelijke maatregelen zijn. Dit laatste zou inhouden dat inwoners minder afvalstoffenheffing gaan betalen als zij minder restafval aanbieden.


Inwoners die praktische tips willen over het scheiden van afval, kunnen terecht op www.indegoeiebak.nl of in de HVC-afvalapp.