Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
U bent hier...  Home Actueel
 

Herinrichting Scheldeplein van start

Wethouder Peter Verheij heeft op 4 oktober het officiële startsein gegeven voor de herinrichting van het Scheldeplein. Dit deed hij door het kunstwerk naast de kerk op een vrachtwagen te laden. Het kunstwerk wordt later in de buurt van het plein teruggeplaatst. De Vroed Infra B.V. voert de werkzaamheden uit in opdracht van de gemeente. 


Start herinrichting Scheldeplein


Winkelplein met ruimte voor sociale activiteiten

Het doel van de herinrichting is het verhogen van de leefbaarheid van de wijk en daarmee van Alblasserdam. Het plein wordt een tweede huiskamer met voldoende ruimte voor ontmoeting en activiteiten, zonder dat dit ten koste gaat van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het winkelplein. In het ontwerp zijn speelse zitelementen opgenomen, een fietspad, een wandelcorridor richting het Maasplein, duurzame bestrating, een milieustraat zoals op het Wilgenplein, fietsrekken, speelbollen en een nieuw kunstwerk. De inrichting wordt qua materialen en kleurgebruik vergelijkbaar met die van het Wilgenplein. 

Samen doen

De herinrichting van het plein is één van de eerste projecten die de samenleving onder regie van de gemeente heeft opgepakt. Een actieve werkgroep van omwonenden heeft hierin het voortouw genomen. Wethouder Peter Verheij: "Dit project past uitstekend binnen de samenlevingsagenda die het college als uitgangspunt neemt. Gedurende een langere periode zijn binnen diverse geledingen van de samenleving ideeën opgehaald die vervolgens zijn uitgewerkt in een ontwerp dat nu in uitvoering gaat. Het kan niet anders dan dat het eindresultaat straks aansluit bij de wensen van velen".

Planning

Onder voorbehoud van weers- en onvoorziene omstandigheden zijn de werkzaamheden naar verwachting in februari 2018 gereed. De beplanting wordt aansluitend aangebracht. 

Meer informatie

Voor meer informatie vindt u op onze website bij Werk in uitvoering onder het kopje Scheldeplein.