Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
U bent hier...  Home Actueel
 

Help ons file Plantageweg/ Dam te voorkomen

Tijdens de werkzaamheden aan de Oude Torenweg vragen wij u, als u het dorp uitrijdt, tussen 12.00 en 05.30 uur de Plantageweg richting Dam te vermijden. Dit om filevorming op de kruising met de Haven te voorkomen. Met name tijdens de spits is de aangegeven omleidingsroute via de Van Eesterensingel-Blokweerweg naar Haven-Dam-Ruigenhil-De Helling een beter alternatief. Het verkeer kan op deze doorgaande wegen beter doorstromen.


Verkeerssituatie Dam/HavenVerkeersdrukte op de Dam ter hoogte van de kruising met de Haven.

Verkeerslichten

Afgelopen week, en met name in het weekeinde, leidden de files op kruising Plantageweg-Dam/Haven tot diverse suggesties op social media om de verkeerssituatie daar te verbeteren. Zo stelden verschillende mensen voor verkeerslichten en/of verkeersregelaars op dit punt te plaatsen. Dit idee leidt echter tot langere files omdat het verkeer op de Dam/Haven dan slechts mondjesmaat wordt doorgelaten.


Ook is een volledige afsluiting van de Plantageweg ter hoogte van de Dam geopperd, zodat de Plantageweg richting Dam gedurende de werkzaamheden aan de Oude Torenweg een doodlopende weg wordt.

Help mee het dorp bereikbaar te houden

Wij willen liever geen wegen afsluiten en het dorp zo goed mogelijk bereikbaar houden. Daarom doen wij nogmaals een klemmend beroep op u om de Plantageweg in de richting dorp uit te ontzien en de omleidingsroute te gebruiken. Wij houden de verkeerssituatie goed in de gaten en treffen indien nodig aanvullende maatregelen. 


In het weekeinde wordt er niet gewerkt aan de kruispunten in Oude Torenweg. Toch blijft de omleidingsroute dan wél van kracht om verwarring na het weekeinde te voorkomen. De werkzaamheden duren geruime tijd. Wij verwachten dat de omleidingsroute door gewenning 'routine' wordt.