Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
U bent hier...  Home Actueel
 

Gemeenteraad stelt nieuwe ambitie havengebied vast

De gemeenteraad van Alblasserdam heeft gisteravond de ambitie voor het havengebied van Alblasserdam vastgesteld. Dat betekent dat er nu concrete plannen gemaakt kunnen worden om het gebied rond de haven tot een prettige verblijfs- en overstapplek in het centrum te maken.


Zowel inwoners en lokale ondernemers als buurgemeente Molenwaard en de stichting Werelderfgoed Kinderdijk worden nauw betrokken bij deze plannen. De ontwikkeling van het havengebied richt zich in de eerste plaats op inwoners van Alblasserdam maar ook op bezoekers (recreanten en toeristen) van de Alblasserwaard in het algemeen en het Werelderfgoed Kinderdijk in het bijzonder.
Wethouder Arjan Kraijo is trots op het bereiken van deze mijlpaal. "Hiermee kunnen we dit deel van Alblasserdam dat al jarenlang wacht op ontwikkeling, nu echt een impuls geven."

Dorps karakter Alblasserdam behouden

De ontwikkelingen in het gebied moeten recht doen aan het dorpse karakter van Alblasserdam waarbij behoud van de eigen identiteit voorop staat. Dat houdt in dat er gezelligheid en verlevendiging in het centrum worden gebracht zonder daarbij de zondagsrust uit het oog te verliezen. Verder houden we bij de opzet en architectuur van het gebied rekening met maat en schaal die passen bij Alblasserdam. Ook zorgt de gemeente er voor dat de hoeveelheid bezoekers niet zo groot wordt dat inwoners het gevoel krijgen 'overlopen' te worden.

Transferium voor Werelderfgoed Kinderdijk

Onderdeel van de ontwikkelingen is een transferium voor de autobezoekers van het Werelderfgoed Kinderdijk en de Alblasserwaard met een programma en een ruimtelijke opzet die past bij de Alblasserdamse cultuur: Dorps, trots op het erfgoed en maritiem getint.


Voor de korte termijn (de komende 3 jaar) richt de focus zich daarom op het voorbereiden van een shuttleservice per boot, fiets en paardentram vanaf het transferium naar het molengebied. Ook wordt het transferiumgebied aantrekkelijker gemaakt met straatmeubilair, het onlangs door inwoners gekozen kunstwerk Anamorphosis van kunstenaar Rosalinde van Ingen-Schenau, betere inrichting parkeerterrein, belijning en bewegwijzering. Dat laatste doen we niet alleen in de buitenruimte maar ook op de verschillende websites van o.a. het Werelderfgoed Kinderdijk, VVV Zuid-Holland en Tourist Info Alblasserdam. De ontwikkelingen sluiten aan bij de al aanwezige Tourist Info en horeca in De Portier.

Voldoende vertrouwen voor volgende fase

Door het opruimen en aantrekkelijker maken van het gebied in combinatie met de initiatieven van de zittende ondernemers denken we voldoende vertrouwen te geven om ook regionale ondernemers te trekken voor de volgende fase. De verwachting is dat de fasegewijze ontwikkeling van het gehele gebied zo'n 10-15 jaar in beslag zal nemen. Bij de plannen voor dit gebied wordt nadrukkelijk gekeken naar de samenhang met de ontwikkeling van andere locaties (denk aan Raadhuisplein), zodat ze elkaar versterken.