Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
U bent hier...  Home Actueel
 

Gemeente vervangt dit najaar 200 gekapte bomen

De gemeente plant dit najaar ruim 200 bomen en 3200 m² bosplantsoen. Hiermee worden de 200 bomen vervangen die afgelopen winter zijn gekapt om het graven van bergingsruimte voor extra water mogelijk te maken. Voor deze gekapte bomen geldt een herplantplicht.

Waterberging gefaseerd aangelegd 

Op basis van het gemeentelijke waterplan, dat ervoor zorgt dat de droge voeten houden in Alblasserdam, is voor de Vinkenpolder een tekort aan open water geconstateerd. Dit maakt extra waterberging van ca. drie hectare noodzakelijk. In overleg met Rijkswaterstaat, Waterschap Rivierenland en de gemeente Alblasserdam is een aantal locaties aangewezen waar aanleg van extra water mogelijk bleek. In 2014 is fase 1 aangelegd op gemeente grond. Momenteel wordt fase 2 aangelegd en afgerond op grond van Rijkswaterstaat.

Verschillende soorten bomen

De bomen die worden terug geplant zijn zogenaamde landschappelijke bomen. Dit zijn bomen die goed passen in de landelijke omgeving en bestaande structuren van de wegen en watergangen versterken. Daarnaast vangen bomen fijn stof op en leveren ze zuurstof.
Er is gekozen om diversiteit in soorten aan te brengen. Dit zorgt niet alleen voor een afwisselend beeld maar we voorkomen dat het hele bomenbestand verloren gaat bij eventuele ziektes en plagen.


De soorten die worden aangeplant zijn: eik, linde, iep, esdoorn en populier. Dit zijn allemaal bomen die in de winter hun blad verliezen. Op twee plekken wordt onder de bomen een bosplantsoenstrook aangeplant. Naast de variëteit die dit geeft, zijn dit ook goede plekken voor vogels en insecten. Op de PDF-bestandtekening staan de aanplantlocaties van deze bomen.