Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
U bent hier...  Home Actueel
 

Extra maatregelen op en rond kruising Vinkenpolderweg

De gemeente treft extra verkeersmaatregelen om de doorstroming van het verkeer op de Edisonweg/Oude Torenweg te verbeteren. Dit naar aanleiding van klachten van inwoners en raadsvragen na de reconstructie van het kruispunt Oude Torenweg/Vinkenpolderweg.


De kruising is eind vorig jaar aangepast, mede op basis van signalen van inwoners over de onveilige situatie voor fietsers. Het doel was in de eerste plaats de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren. In de oude situatie hadden fietsers die op de kruising wilde afslaan slecht zicht op de hoofdrijbaan omdat zij tussen het afslaande autoverkeer door moesten manoeuvreren. Ook was er in het midden van de kruising weinig opstelruimte voor fietsers.


In de nieuwe situatie zijn de middengeleiders op de Oude Torenweg dichter bij elkaar gebracht zodat dit meer veiligheid biedt voor (fiets)verkeer dat in het midden opgesteld staat. Ook kunnen de fietsers nu recht oversteken.

Doorstroming ondergeschikt aan veiligheid

Bij het ontwerp van de nieuwe kruising is de prioriteit gegeven aan de verkeersveiligheid en is de doorstroming hieraan ondergeschikt gesteld. Gelet op de vele klachten over de doorstroming wil de gemeente echter tegemoet komen aan automobilisten, zonder daarmee concessies te doen aan de veiligheid voor fietsers. 

Verplichte rijrichting moet stilstaand verkeer voorkomen

Eén van de meest in het oog springende maatregelen is het invoeren van een verplichte rijrichting voor verkeer komend op de Oude Torenweg het dorp uit. Links afslaan naar de Vinkenpolderweg mag hier niet meer; het verkeer wordt via de Wensveenrotonde geleid. Hierdoor staat het verkeer vanaf de Oude Torenweg niet langer stil door verkeer dat linksaf wil slaan waardoor het verkeer in beide richtingen kan doorrijden. Vanuit alle rijrichtingen wordt de route met bewegwijzeringsborden aangegeven.

Vinkenpolderweg doorstroming

Links afslaan op de Oude Torenweg richting Vinkenpolderweg mag straks niet meer
zo de doorstroming van het verkeer te verbeteren.

Poldersemolenweg open voor verkeer naar sportpark

De Poldersemolenweg wordt via de 'vierde poot' op de Wensveenrotonde opengesteld voor verkeer naar sportpark Souburgh. Om te voorkomen dat deze weg als sluiproute naar de Vinkenpolderweg wordt gebruikt, geldt aan het eind een verbod om linksaf te slaan en wordt een wegversmalling aangebracht. Ook worden verkeersdrempels op de Poldersemolenweg aangelegd om (te) hard rijden tegen te gaan.

Uitrit Vinkenpolderweg breder

Verder wordt naar aanleiding van klachten over opgelopen schades een kleine aanpassing gedaan aan de aansluiting van de Vinkenpolderweg op de Oude Torenweg (dorp in). De uitrit in de bocht naar rechts wordt verbreed zodat automobilisten de bocht comfortabeler kunnen nemen zonder de stoeprand te raken.


Uitrit Vinkenpolderweg

De uitrit van de Vinkenpolderweg richting Oude Torenbrug wordt iets verbreed zodat naar rechts afslaande auto's de bocht comfortabeler kunnen nemen.

Vinkenpolderweg ingericht als 30km-weg

De gemeente komt niet tegemoet aan de veel geuite wens om de Vinkenpolderweg beter te ontsluiten voor autoverkeer. Deze weg is daar niet op ingericht en heeft de functie van verblijfsgebied (erftoegangsweg). Later dit jaar wordt deze weg nog verder ingericht als 30-kilometerweg door op verschillende plaatsen vertragende elementen in de weg aan te brengen. Deze werkzaamheden waren al gepland.


De weg is geen alternatief voor de A15 maar wordt in de praktijk wel als (sluip)route gebruikt. Met de dagelijkse files op de A15 zullen de verkeersopstoppingen in het dorp niet volledig verdwijnen maar de verwachting is wel dat de hinder een stuk zal afnemen.


Wethouder Arjan Kraijo: "We zijn blij dat de lobby die we als Drechtsteden hebben gevoerd voor de verbreding van de A15 tussen Hardinxveld-Giessendam en Papendrecht heeft geleid tot prioritering van de werkzaamheden. We verwachten dat de verbreding niet alleen bijdraagt aan de doorstroming van het verkeer op de A15 maar ook aan de afname van sluipverkeer in Alblasserdam."