Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
U bent hier...  Home Actueel
 

Drechtsteden presenteren Groeiagenda 2030

In de komende jaren wil de regio voor krachtige, economische groei
stevig (blijven) inzetten op goed wonen, goede bereikbaarheid en
goed werken. Dat staat in de Groeiagenda 2030, die de Drechtsteden afgelopen week hebben aangeboden aan de provincie Zuid-Holland.

De provincie is voor het verwezenlijken van deze ambities een belangrijke partner van de Drechtsteden. De provincie heeft eerder aangegeven investeringsgeld beschikbaar te willen stellen voor de Drechtsteden wanneer de regio een concreet bod
neerlegt.


"We moeten nu doorpakken", zeggen portefeuillehouders Hans Tanis (Wonen en Bereikbaarheid) en Anouk van Eekelen (Economische profilering) namens het Drechtstedenbestuur. Zij overhandigden de Groeiagenda aan gedeputeerden Floor Vermeulen en Adri Bom-Lemstra. "Met dit bod willen wij duidelijk maken hoe de Drechtsteden bijdragen aan de economische kracht van de provincie en de Randstad."

Scherpere keuzes

Al in 2015 hebben de provincie en de Drechtsteden in het gezamenlijke
bestuursakkoord afspraken gemaakt de regio te versterken. Daarmee zijn
goede resultaten bereikt, die aanleiding en wederzijds vertrouwen gaven
voor een verdergaande stap. Provincie en Drechtsteden willen een nog
meer verbindende, inhoudelijke en financiële samenwerking aangaan. "Het
Drechtstedenbestuur en de colleges van de regiogemeenten hebben met
deze Groeiagenda een heldere, samenhangende ambitie voor de toekomst
geformuleerd, die leidt tot scherpere keuzes", aldus Van Eekelen en Tanis.


"Er is een nog stevigere basis voor samenwerking: tussen regio en
gemeenten, gemeenten onderling, overheid en bedrijfsleven, onderwijs,
zorg, het maatschappelijk middenveld én de regio en haar omgeving.


Lees meer over de Groeiagenda 2030 op de website van de Drechtsteden.