Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
U bent hier...  Home Actueel
 

Combinaties bij dijkversterking kansrijk

Er zijn volop kansen om dijkversterkingen in de toekomst te combineren met andere projecten op of rond de dijken en daarnaast het waterbewustzijn onder inwoners verder te vergroten.


Dat blijkt uit het MIRT-onderzoek Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A5H) van elf gemeenten waaronder Alblasserdam, Waterschap Rivierenland, provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De partijen voerden het onderzoek uit om voorbereid te zijn op de dijkversterkingen die de komende jaren plaats gaan plaatsvinden.

Strengere normen voor dijken

In het kader van het Deltaprogramma moeten de dijken uiterlijk in 2050 aan strengere normen voldoen om ook in de toekomst droge voeten te houden. Deze nieuwe normen worden in 2017 bekend. Gedeputeerde Adri Bom van Provincie Zuid-Holland heeft het eindrapport aangeboden in het bestuurlijk overleg over het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) met onder andere minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu. Het gehele eindrapport is in te zien via www.a5h.nl. Uitgebreide informatie over het Deltaprogramma zelf vindt u op de website van de Deltacommissaris: www.deltacommissaris.nl

Kansen verzilveren

Gemeenten, provincie en waterschap hebben aangegeven graag met elkaar verder te willen samenwerken om de gevonden kansen ook daadwerkelijk te verzilveren. Bram van Hemmen, duo-voorzitter van de gebiedsraad en burgemeester van Sliedrecht: "Dat we in zo'n vroeg stadium intensief samenwerken met overheden, bedrijfsleven en organisaties is uniek. Nooit eerder trokken partijen in de regio zo intensief met elkaar op. We willen goed voorbereid zijn op ruimtelijke ontwikkelingen. Door nu al onderzoek te doen, is de kans groter dat we noodzakelijke dijkversterkingen in de periode tot 2050 kunnen combineren met wensen die in het gebied aanwezig zijn voor wonen, werken en recreëren. Ook kunnen we door dit vroege onderzoek alvast met inwoners, bedrijven, natuur-, cultuur- en toeristische organisaties over de toekomst nadenken."

In gesprek met inwoners en bedrijven

Er zijn in het onderzoek drie gebieden geanalyseerd waar slimme combinaties mogelijk zijn: Sluis-Ameide, Kinderdijk-Alblasserdam en Sliedrecht. In Kinderdijk-Alblasserdam wordt gekeken naar verbeterde bereikbaarheid van het molengebied in Kinderdijk, een recreatieve verbinding tussen De Alblas en De Noord en de bereikbaarheid van scheepsbouwer IHC. Gelet op de horizon van 2050 is er tijd om hierover uitgebreid met inwoners en bedrijven op en rond de dijk in gesprek te gaan. Als de nieuwe veiligheidsnormen bekend zijn er duidelijker wordt wat er moet gebeuren zal dit ook zeker georganiseerd worden. 

Impact wordt onderschat

In het MIRT-onderzoek is ook het waterbewustzijn van de inwoners in het gebied onderzocht. Hieruit blijkt dat het overgrote deel van de inwoners rekening houdt met maatregelen aan de dijken in de toekomst, maar de mogelijke impact daarvan wordt nog onderschat. Transparante communicatie en in gesprek gaan over de uitkomsten van dit onderzoek helpen om dit bewustzijn verder te vergroten. Social media en internet zijn middelen die daarbij steeds vaker ingezet gaan worden.
Meer informatie over water en de risico's in deze regio vindt u op de websites Overstroom ik en Ons water

Bekijk ook de film Volop verbindingen tussen water en ruimte in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

Televisieserie Als de dijken breken

Vanaf zaterdagavond 5 november is op NPO1 wekelijks de dramaserie 'Als de dijken breken' te zien. De serie gaat over wat er kan gebeuren als een watersnoodramp de Randstad zou treffen. In de serie wordt het wel en wee van een aantal personages gevolgd.
Wethouder Arjan Kraijo: "Deze serie past in het vergroten van het bewustzijn bij onze inwoners, net als de campagne eerder dit jaar met bordjes 'Houden de dijken in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden het water tegen?' op verschillende plekken in het dorp. Het is goed dat we ons ervan bewust zijn wat de impact van een dijkdoorbraak kan zijn. Daarom besteden we er regelmatig en op verschillende manieren aandacht aan."