Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
U bent hier...  Home Actueel
 

Begroting 2018

Vier jaar investeren in de Samenlevingsagenda ‘Samen Doen’ door intensieve samenwerking met inwoners betaalt zich in 2018 uit in het afronden van projecten en lagere woonlasten. Maatschappelijke resultaten waar onze inwoners profijt van hebben.


Op onderstaand plaatje krijgt u de burgerbegroting gepresenteerd.


Burgerbegroting 2018


Zorg, werk en jeugd: in 2018 gaan we de mantelzorger nog intensiever ondersteunen en gaan we aan de slag met de zorg voor jonge kinderen. Dit is onderdeel van Route 22, de complete aanpak van 0-22 jarigen.


Ontwikkeling centrumhart: Wij werken verder aan een levendig Havengebied en aan de verbinding van het havengebied met het centrum. Voor 2018 staan onder andere de bouw van trappen bij Landvast en het ontwerpen van de brug tussen Landvast en het Zuiderstek op de planning. Ook werken we aan de renovatie van het raadhuis en het plein.

 

Veiligheid: Met inwoners, ondernemers, politie en toezichthouders voeren we de belangrijke punten uit het Veiligheidsprogramma uit, zoals aanpak overlast, handhaving op vandalisme en op fout parkeren. We versterken buurtpreventie en particulier cameratoezicht


Onderwijs, arbeidsmarkt en ondernemersklimaat: In 2018 gaan we door met projecten zoals de brugcoach, onderwijsroute en Actieplan 50+, opleidingen tot en met MBO3 in Participand, het verbeteren van het ondernemersklimaat en de ontwikkeling van het Nedstaalterrein.


Duurzaamheid en gezonde lucht: In 2018 gaan we nog meer investeren door onder andere zonnepanelen op Landvast en Blokweer, minder restafval en het gebruik van elektrische auto's te stimuleren. Ook voeren we het actieplan schone lucht uit.


Sport, spel en bewegen: We stimuleren dat nog meer mensen gaan bewegen, door er nog meer voor te zorgen dat de openbare ruimte daartoe uitnodigt. Ook leveren we in 2018 de nieuwe sporthal Molenzicht op.


Projecten: In 2018 werken we met partners aan plannen voor Mercon Kloos, afronden woningbouw Hof en Singel, start woningbouw en supermarkt Bochanenterrein, het verkeer- en vervoersplan, afronden van het Scheldeplein en de aanleg van woonwagenstandplaatsen. Ook werken we aan de oplevering van het Lammetjeswiel, woningbouwproject Waterhoven, de reconstructie Blokweer II, renovatie gemeentehuis en Raadhuisplein, de ontbrekende schakel fietspad Oost-Kinderdijk en de restauratie van de Souburghse molen.

 

De periode 2014-2018 sluiten we financieel gezond af. Verder dalen de woonlasten voor inwoners in 2018 met 1,3%. Het nieuwe college van B&W, dat na de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar aantreedt, treft een gezonde financiële situatie aan.