Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
U bent hier...  Home Actueel
 

Alblasserdam steunt Oasen in strijd tegen GenX

Wat de gemeente Alblasserdam betreft horen niet afbreekbare stoffen als GenX niet thuis in het milieu en al helemaal niet in het drinkwater. Daarom steunt de gemeente drinkwaterbedrijf Oasen dat bij de rechtbank in beroep is gegaan tegen de vergunning die de provincie aan de Dordtse chemiefabriek Chemours heeft verleend.

Vertrouwen aangetast

Donderdag 17 mei behandelde de rechtbank in Den Haag de beroepen van zowel Chemours als Oasen tegen een wijziging van de vergunning. Door deze wijziging worden de uitstoot naar de lucht en de hoeveelheid GenX die geloosd mag worden naar beneden bijgesteld. De gemeente Alblasserdam is belanghebbende in deze zaak. Tijdens de rechtszaak las wethouder Arjan Kraijo namens het college van burgemeester en wethouders een verklaring voor. Hij zei ondermeer dat bij de inwoners van Alblasserdam het vertrouwen in de kwaliteit van het drinkwater is aangetast door toedoen van Chemours. Geen enkele lozing van stoffen is voor de gemeente de enige aanvaardbare norm.

Lozingsnorm onnodig hoog

De gemeente vroeg bovendien aandacht voor de problemen waarmee de inwoners en het gemeentebestuur worden geconfronteerd als gevolg van de stoffen die Chemours in het verleden heeft uitgestoten en in sommige gevallen nog uitstoot. Zo zijn er problemen met grondverzet doordat de stof PFOA via de lucht in de grond terecht is gekomen. De gemeente Alblasserdam is van mening dat Chemours haar verantwoordelijkheid niet neemt en de lozingsnorm onnodig hoog houdt.

Bevoegd gezag

De gemeente Alblasserdam is ook kritisch op het bevoegd gezag. De gemeente vraagt zich af waarom gedeputeerde Rik Janssen van de provincie Zuid-Holland in een column een betoog houdt om nul als de norm te zien, terwijl daar tijdens het traject van vergunningverlening niet naar gehandeld wordt. De uitspraak van de rechtbank volgt over uiterlijk zes weken.