Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
U bent hier...  Home Actueel
 

Alblasserdam sluit 2015 af met positief resultaat 2,3 miljoen

De gemeente Alblasserdam staat er financieel goed voor. Het jaar 2015 wordt met een positief saldo van € 2.341.000 afgesloten. Dat blijkt uit de PDF-bestandJaarrekening 2015, die het college van B&W vandaag aan de gemeenteraad heeft aangeboden.


De meevaller is enerzijds het gevolg van een aantal (eenmalige) voordelen. De budgetten voor de nieuwe taken zorg en jeugd in 2015 zijn meer dan toereikend gebleken. Het was een bewuste keuze om zuinig aan te doen gezien de grote financiële risico's en onzekerheden. Anderzijds is dit het resultaat van het solide en duurzaam financiële beleid van het college.

Financieel resultaat

Het college stelt voor van deze meevaller een bedrag van € 186.000 te gebruiken voor onder meer de ondersteuning van mantelzorgers, maatschappelijke begeleiding van statushouders en de voorbereiding van een groot baggerproject. Het restant van het positieve saldo, € 2.155.000, wordt ingezet om de financiële positie van de gemeente te versterken. De jaarrekening 2015 laat zien dat de gemeente na deze versterking ruim voldoende financiële middelen heeft om de risico’s op te kunnen vangen.

Doelen Samenlevingsagenda 2015 bereikt

In 2015 deden de gemeente en haar partnerorganisaties ervaring op met de uitvoering van nieuwe taken op het gebied van jeugd, zorg en werk. In grote lijnen kon de gemeente de nieuwe taken op een positieve manier vervullen, kregen cliënten de benodigde zorg en deden zich geen grote incidenten voor.


Van 14 oktober 2015 tot 18 december 2015 bood Alblasserdam in een voormalig schoolgebouw aan de Lelsstraat sobere maar humane crisisnoodopvang aan 39 vluchtelingen. Samen met vele vrijwilligers en maatschappelijke partners bood Alblasserdam op deze manier een beter alternatief voor de opvang waarbij vluchtelingen steeds na enkele dagen verhuisden naar een andere locatie.


De visie op het Centrumhart is in samenspraak met vertegenwoordigers uit de samenleving afgerond en klaar voor uitvoering. Nog steeds wordt volop gebouwd aan en in Alblasserdam. In 2015 werden woningbouwprojecten zoals Noord en Landzicht (langs de dijk), Dijk- en havenwoningen (Alblasserwerf) en de tweede fase van Hof en Singel (bij het zwembad) opgeleverd.

Met partners samengewerkt aan uitvoering

Wethouder Peter Verheij: "2015 is het eerste volledige jaar dat we met partners hebben samengewerkt aan het uitvoeren van de Samenlevingsagenda. We zijn trots op de resultaten die we samen tot stand brengen. Zowel op het gebied van werk, zorg en jeugd, duurzaamheid,  centrumontwikkelingen, economie als woningbouwprojecten boeken we resultaten. Wij zijn blij dat de woonlasten voor de inwoners gelijk zijn gebleven in 2015 en met het positieve resultaat. Dit geld kunnen we gebruiken om onze spaarpot aan te vullen."