'Op het gebied van groen maken we een inhaalslag'

De gemeente heeft de afgelopen anderhalf jaar volop bomen geplant en het einde is nog niet in zicht. ,,Het zou zomaar kunnen dat we in vier jaar duizend bomen gaan halen'', zegt verantwoordelijk wethouder Peter Verheij. ,,Op het gebied van groen hebben we een inhaalslag te maken. Daar zijn we volop mee bezig.''

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 sloten de coalitiepartijen een akkoord met daarin vijf 'sporen' waarlangs aan het dorp wordt gewerkt. Een van de sporen, Buiten Beter, gaat over een prettige en veilige leefomgeving in de breedste zin van het woord.
,,Groen en natuur zijn heel belangrijk voor een fijne en gezonde omgeving, maar ook heel kwetsbaar'', meent Peter Verheij. ,,Als we niet oppassen offeren we groen snel op voor bijvoorbeeld parkeerplaatsen. Ook gezien de klimaatverandering en de hevigere hoosbuien die daarmee gepaard gaan moeten we groen de ruimte geven. Groen absorbeert water en helpt bij het in stand houden van belangrijke diersoorten zoals bijen en andere insecten.'' 

Groene loper
De gemeente maakt op uiteenlopende manieren werk van groen. Er komt bijvoorbeeld een groene loper door het dorp. Die ontstaat door meer beplanting te planten langs de route Edisonweg, Oude Torenweg, Van Eesterensingel, Van Hogendorpweg en de dijk richting Kinderdijk. ,,Bij het vernieuwen of vervangen van groen proberen we het meteen uit te breiden'', legt de wethouder uit. ,,Langs het Kortland, waar vooral gras lag, hebben we de bomenstructuur onlangs hersteld. Ook hebben we hier een bollenmensgel geplant dat bijen aantrekt. Als ondertekenaar van het Bijenconvenant maken we ons hard voor deze belangrijke bestuivers van groente en fruit.''

Alleen kappen bij gevaar
Het kappen van bomen wordt tot een minimum beperkt. ,,Eigenlijk kappen we alleen als een boom gevaar oplevert. Bijvoorbeeld als hij door ziekte of ouderdom takken laat vallen. Een boom van zestig of zeventig jaar oud, is niet zomaar te vervangen. Dat moeten we ons blijven realiseren.''
Bij grootschalige werkzaamheden aan wegdek en riolering,  zoals in de wijk Blokweer, kan het gebeuren dat bomen moeten wijken. Peter Verheij: ,,In eerste instantie proberen we bomen te  verplaatsen en met een ruim, nieuw plantvak een tweede leven te geven. Als kappen echt onvermijdelijk is, zorgen we altijd voor een vervangende boom op een andere plek. Per saldo wordt het buiten dus echt beter.''

Meer over bomen in Alblasserdam
In 2018 en (tot nu toe) in 2019 zijn in Alblasserdam 226 nieuwe bomen geplant, 149 bomen vervangen en 10 verplant. Een boom wordt vervangen als hij ziek is of aan het einde van de levensduur. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij de bomen aan de Merwedeweg. Nieuwe bomen kwamen er in de wijken Waterhoven en Hof en Singel. Hier sieren o.a. magnolia's, esdoorns en eiken het straatbeeld. In het Lammetjeswiel verrees een hoogstamfruitboomgaard en kwamen er nieuwe bomen ter vervanging van de exemplaren die tijdens de opknapbeurt sneuvelden. De lindebomen achter het gemeentehuis en de suikeresdoorn aan de Plantageweg kregen een tweede leven op het Scheldeplein.

Nieuwe bomen aan het Kortland