Stichting leerwerkbedrijf Alblasserdam Smile

Leerwerkbedrijf Smile traint en begeleidt mensen uit de sociale werkvoorziening naar werk.

De naam is niet toevallig gekozen. Bij Smile krijgen mensen de kans om met plezier te werken.

Werkwijze van Smile

Bij het leerwerkbedrijf leren en werken de medewerkers in hun vertrouwde woonomgeving. Voor de meesten is leren het hoofddoel en werken het middel. Het Wellantcollege zorgt voor de opleiding, Smile zorgt voor een realistische leer/werkomgeving en voor de begeleiding. Als de opleiding erop zit, draagt Smile leerlingen over aan bedrijven of aan werkbedrijven van Drechtwerk. Tijdens de leerwerkperiode hebben medewerkers al voor een aantal uren per week en eventueel ook op oproepbasis bij bedrijven gewerkt. De overgang van leren naar werken gaat dus geleidelijk. De medewerker kan voor bijscholing altijd terugvallen op Smile.

Samenwerken met Smile?

De gemeente wil mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt zoveel mogelijk aan het werk helpen. Daarom zal het aantal medewerkers bij Smile naar verwachting groeien. Om hen ook echt aan de slag te kunnen laten gaan, onderhoudt Smile goed contact met het plaatselijke bedrijfsleven. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden voor uw bedrijf? Kijk voor meer informatie en contactgegevens op de website. www.lwbsmile.nl.