Vragen & antwoorden inkomensaanvulling zzp'ers en (kleine) ondernemers

1.    Voor wie is de inkomensondersteuning bedoeld?

De inkomensondersteuning is bedoeld voor zzp'ers en (kleine) ondernemers in de Drechtsteden in het algemeen en voor diegenen die door de coronacrisis in directe financiële problemen komen in het bijzonder. Die door de coronacrisis niet meer in de gelegenheid zijn om dagelijkse boodschappen, huur, energie en/of ziektekostenverzekering te betalen.

2.    Hoe kan ik een aanvraag indienen?

U kunt een digitale aanvraag voor inkomensondersteuning doen via de website van de Sociale Dienst Drechtsteden

3.    Aan welke voorwaarden moet ik voldoen, om in aanmerking te komen voor inkomensondersteuning?

• U bent een gevestigde zelfstandige (zzp'er / (kleine) ondernemer).
• U bent minimaal 18 jaar en heeft nog niet de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
• U bent woonachtig in de Drechtsteden.
• U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en uw bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
• U doet een aanvraag vanaf het moment dat de inkomsten uit de onderneming zo ver zijn gedaald dat u niet meer in uw levensonderhoud kunt voorzien. Dit kan met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020.
• U bent vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming.
• U voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.

4.    Hoe hoog is de inkomensaanvulling? 

De hoogte is afhankelijk van uw gezinssituatie. We onderscheiden een gezin en alleenstaande (ouder). De hoogte van de aanvulling is op dit moment nog niet definitief bekendgemaakt door het kabinet. Daarom verstrekt de Sociale Dienst Drechtsteden op dit moment een voorschot ter hoogte van de bijstandsnorm: 

-    Voor een gezin is dat:         € 1.503,31 (netto, incl. vakantietoeslag). 
-    Voor een alleenstaande is dat:    € 1.052,32 (idem)
Als u nog inkomsten verwacht in de maanden maart, april en/of mei dan worden deze inkomsten van de norm afgehaald. Of anders gezegd, Sociale Dienst Drechtsteden vult de eigen inkomsten van de zzp'er / (kleine) ondernemer aan tot de van toepassing zijnde norm.

5.    Op basis van welke regeling wordt deze maatregel uitgevoerd? 

Op basis van Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)

6.    Hoe lang is de aanvullende inkomensondersteuning beschikbaar?

In principe voor 3 maanden. Vanaf 01-03-2020 tot en met 31-05-2020. 
Het kabinet kan besluiten de maatregel te verlengen. Dan kan ook de ondersteuning verlengd worden. Meer informatie hierover volgt.

7.    Welke bewijsstukken moet ik voor een aanvraag aanleveren? 

Sociale Dienst Drechtsteden vraagt een kopie van het (geldig) ID-bewijs (géén rijbewijs) en een kopie van de bankpas. Dit mogen scans / foto's zijn. 

8.    Van welke maatregelen kan ik verder nog gebruikmaken om door de coronacrisis heen te komen?

Zie de website van de KvK 

- Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW)

- Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor zzp en mkb

- Compensatieregeling: 4000 euro voor direct getroffen ondernemers

- Verruiming BMKB

- Uitstel betalen belasting

- Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

- Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

9.    Onderdeel van de aanvullende inkomensondersteuning is ook de mogelijkheid tot het aanvragen van een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-. Loopt dat ook via Sociale Dienst Drechtsteden?

Nee. Deze aanvragen verlopen via RBZ.

10.    Hoe lang duurt het voordat ik mijn geld krijg? 

Iedere dag streeft de Sociale Dienst Drechtsteden ernaar de aanvragen van die dag te verwerken. Dit betekent dat u ongeveer na 1 week geld op uw rekening heeft. Echter, dit kan afhankelijk van de drukte langer duren. Houdt u er rekening mee dat u een langere tijd te overbruggen heeft.

11.    Kunnen aanvragen voor een voorschot worden afgewezen?

Ja, dat is mogelijk. Zodra dit het geval is wordt u persoonlijk geïnformeerd door de Sociale Dienst Drechtsteden