Corona: informatie voor ondernemers

Op deze pagina vindt u informatie over regelingen naar aanleiding van het coronavirus die voor Alblasserdamse ondernemers relevant kunnen zijn.

Actuele informatie Corona

De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn vergaande regelingen van kracht waar je als zzp’er of mkb’er gebruik van kunt maken, op korte en langere termijn. Bekijk hier wat de mogelijkheden zijn.

De NOW vervangt de werktijdverkorting (WTV), die wordt ingetrokken. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Zo kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

Met deze regeling kunnen zelfstandig ondernemers maximaal 1.503,31 euro netto per maand ontvangen. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie waarin Nederland verkeert: de inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft bijvoorbeeld later niet te worden terugbetaald. Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd. Voor een aanvraag kunt u terecht bij de Sociale Dienst Drechtsteden .Het is ook raadzaam eerst te kijken op Vraag & Antwoord, hier staan alle meest gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden.

Het kabinet komt op korte termijn met een compensatieregeling voor bedrijven in branches die direct hard geraakt zijn door de gezondheidsmaatregelen van het kabinet. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken maakte in de persconferentie van 17 maart 2020 bekend dat deze bedrijven op korte termijn een directe, vaste tegemoetkoming krijgen van 4.000 euro. Dit is een gift. Later wordt bekendgemaakt onder welke voorwaarden dit gebeurt en welke bedrijven in aanmerking komen. Het gaat in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere bedrijven die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken. Denk aan schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. 

Om ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling is per 16 maart 2020 van kracht. Met de regeling kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank. De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro.

Als u door de coronacrisis in de problemen bent gekomen, kunt u de Belastingdienst verzoeken om uitstel van belastingbetaling. Dat kan gaan om inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. 

Mkb’ers en grote bedrijven die moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO geeft de overheid een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximum per onderneming ligt tijdelijk op 150 miljoen euro.

Qredits komt bestaande klanten die geraakt worden door de coronacrisis tegemoet in het dragen van hun financieringslasten. De verstrekker van microkrediet verleent 6 maanden uitstel van aflossing. De rente gaat in die periode omlaag naar 2%. De regeling is bedoeld om kleine ondernemers in bijvoorbeeld de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, bouw en zakelijke dienstverlening te ondersteunen. 

Aanvullende maatregelen per 17 maart 2020

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus acht uitzonderlijke economische maatregelen te nemen om naast onze gezondheid ook banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor ZZPers, MKB-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Lees meer over de maatregelen in de afbeelding hieronder of op de website van de rijksoverheid

Noodpakket voor banen en economie, tekst beschikbaar op link hierboven.

SVHW geeft ondernemers en zelfstandigen meer ruimte om lokale belastingen te betalen

Op deze manier hoopt SVHW enige financiële verlichting te creëren, aangezien de omzet van velen vanwege de corona-uitbraak onder druk staat. Allereerst is het mogelijk om in termijnen te betalen via automatische incasso. Afhankelijk van de afgiftedatum van de machtiging incasseert SVHW in acht tot tien maanden. Daarnaast kunnen ondernemers en ZZP-ers om uitstel van betaling vragen tot uiterlijk 31 augustus 2020. Ondernemers en zelfstandigen die hier gebruik van willen maken, kunnen dit snel en makkelijk regelen op de website van de SVHW. Daar staat ook meer informatie. Het is ook mogelijk dit telefonisch te regelen via 0186 577 222 of 0800 020 08 73

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met onze bedrijvencontactfunctionarissen.