Kijk voor de meest actuele informatie over het coronavirus op www.zhzveilig.nl.
Meer informatie vindt u op onze speciale pagina over corona.

Corona: informatie voor ondernemers

Op deze pagina vindt u informatie over regelingen naar aanleiding van het coronavirus die voor Alblasserdamse ondernemers relevant kunnen zijn.

Actuele informatie corona

De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn vergaande regelingen van kracht waar je als zzp’er of mkb’er gebruik van kunt maken, op korte en langere termijn. Bekijk hier wat de mogelijkheden zijn en lees de meest recente nieuwsberichten.

Voorzichtig meer lucht tijdens de lockdown

De coronamaatregelen vragen veel van ieders uithoudingsvermogen, zowel fysiek als mentaal. Hoe langer de crisis duurt, hoe zwaarder het voor iedereen wordt. De sociale, maatschappelijke en economische effecten van de pandemie tellen na een jaar flink op.

Het kabinet blijft oog houden voor het beschermen van mensen met een kwetsbare gezondheid en het toegankelijk houden van de zorg. De Britse variant zorgt ervoor dat het aantal besmettingen per dag minder daalt dan een paar weken geleden, of zelfs toeneemt.
Een derde golf lijkt onvermijdelijk.

Tegelijkertijd is nu de fase gekomen om, beperkt en weloverwogen, iets meer risico te nemen. De lockdown en de avondklok blijven ten minste tot en met 15 maart van kracht, maar de middelbare scholen en het mbo gaan vanaf 1 maart deels weer open. Daarnaast staat het kabinet vanaf 3 maart onder voorwaarden de volgende verruimingen toe: jongeren tot en met 26 jaar mogen weer samen buiten sporten op sportaccommodaties, contactberoepen mogen weer uitgeoefend worden en de detailhandel mag open voor winkelen op afspraak.

Lees meer op de website van Rijksoverheid.

Maandag 15 februari is het loket geopend voor de 4e aanvraagperiode NOW

Werkgevers die door de coronamaatregelen omzetverlies lijden kunnen dan een aanvraag doen voor de tegemoetkoming in hun loonkosten.
Lees meer op de website van UWV

Corona kan effect hebben op WOZ-waarden van niet-woningen

Veel branches zijn hard getroffen door de gevolgen van de Corona-pandemie. Deze gevolgen blijken op de meeste WOZ-waarden van niet-woningen geen invloed te hebben. Daar waar de WOZ-waarde een relatie heeft met de omzet en bij gebouwen met een maatschappelijke functie, kan er wèl sprake zijn van waardevermindering door de coronapandemie. SVHW heeft hier al een correctie toegepast.

Twijfelt u over de juistheid van de WOZ-waarde van uw niet-woning? 
Maakt u dan een afspraak met één van de taxateurs van SVHW. Dit kan via: 

  • Het contactformulier op www.svhw.nl/contact
    ga naar ‘Bespreken WOZ-waarde’ kies ‘woning’ of ‘niet-woning’ 
    en vul het formulier verder in. 
  • Telefoonnummer (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73.

SVHW wil net als u dat de WOZ-waarde klopt.     

Kijk voor meer informatie op www.svhw.nl/ondernemers-zzp-ers-en-covid-19.

SVHW versoepelt betaling voor ondernemers en ZZP-ers

Bent u ondernemer of ZZP-er en heeft u in 2021 uw aanslag lokale belastingen ontvangen? Dan kunt u in termijnen betalen of uitstel van betaling aanvragen.
Lees meer op de website SVHW

Forse uitbreiding steun- en herstelpakket

Het kabinet breidt het steunpakket voor banen en economie fors uit. Het vaccineren is gestart en dat zorgt voor perspectief. Tegelijkertijd is de realiteit dat dit een loodzware periode is voor ondernemers. De coronacrisis is inmiddels ook een langlopende economische crisis, waarbij veel ondernemers en werkenden hard zijn getroffen. Buffers zijn geslonken, reserves zijn opgebruikt.  Maatregelen zijn verzwaard en Nederland is in lockdown. Daarom geeft de regering het steun- en herstelpakket een flinke extra impuls.
Lees meer op de website van Rijksoverheid 

Verlenging Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-3) in de Drechtsteden

Bent u actief als zelfstandige in de Drechtsteden en heeft u als gevolg van de coronacrisis direct inkomensondersteuning nodig? Voor u is er de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze regeling is verlengd tot 1 april 2021. Voor een digitale aanvraag kunt u terecht bij de Sociale Dienst Drechtsteden. Kijk voor de voorwaarden en het aanvragen op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden.

Steun en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt

De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij. Daarom komt het kabinet met een steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden, dat volgt op de twee eerdere noodpakketten. Het nieuwe pakket loopt tot in 2021 en is gestoeld op drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren.

Het kabinet verlengt vanaf 1 oktober 2020 diverse lopende steunmaatregelen. De voorwaarden daarvan worden aangepast, zodat ze meer zijn gericht op de langere termijn. Het kabinet neemt bovendien nieuwe maatregelen om bedrijven te stimuleren om meer te investeren in economische groei. Ook zet het kabinet extra middelen in om mensen via scholing en begeleiding te helpen bij het vinden van nieuw werk. Lees meer op de website van Rijksoverheid

Uitstel belastingdienst

Als u door de coronacrisis in de problemen bent gekomen, kunt u de Belastingdienst verzoeken om uitstel van belastingbetaling. Dat kan gaan om inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. 

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met onze bedrijvencontactfunctionarissen.