Kijk voor de meest actuele informatie over het coronavirus op www.zhzveilig.nl.
Meer informatie vindt u op onze speciale pagina over corona.

Corona: informatie voor ondernemers

Op deze pagina vindt u informatie over regelingen naar aanleiding van het coronavirus die voor Alblasserdamse ondernemers relevant kunnen zijn.

Actuele informatie Corona

De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn vergaande regelingen van kracht waar je als zzp’er of mkb’er gebruik van kunt maken, op korte en langere termijn. Bekijk hier wat de mogelijkheden zijn en lees de meest recente nieuwsberichten.

Tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown

Samen is het ons gelukt om de stijging van het aantal besmettingen te doorbreken. We zijn op de goede weg, maar het gaat nog te langzaam. De cijfers moeten sneller dalen om overbelasting van personeel in de ziekenhuizen te voorkomen en om de kwaliteit van de zorg voor alle patiënten te garanderen.
Ook willen we de weg terug naar meer vrijheden in ons dagelijks leven bespoedigen. Het kabinet heeft daarom besloten om voor de komende 2 weken, bovenop de huidige gedeeltelijke lockdown, extra maatregelen in te stellen.
Lees meer op de website van Rijksoverheid

Verlenging Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-3) in de Drechtsteden

Bent u actief als zelfstandige in de Drechtsteden en heeft u als gevolg van de coronacrisis direct inkomensondersteuning nodig? Voor u is er de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze regeling is verlengd tot 1 april 2021. Voor een digitale aanvraag kunt u terecht bij de Sociale Dienst Drechtsteden.
Kijk voor de voorwaarden en het aanvragen op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden.

Steun en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt

De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij. Daarom komt het kabinet met een steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden, dat volgt op de twee eerdere noodpakketten. Het nieuwe pakket loopt tot in 2021 en is gestoeld op drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren.

Het kabinet verlengt vanaf 1 oktober 2020 diverse lopende steunmaatregelen. De voorwaarden daarvan worden aangepast, zodat ze meer zijn gericht op de langere termijn. Het kabinet neemt bovendien nieuwe maatregelen om bedrijven te stimuleren om meer te investeren in economische groei. Ook zet het kabinet extra middelen in om mensen via scholing en begeleiding te helpen bij het vinden van nieuw werk.
Lees meer op de website van Rijksoverheid

 • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 2.0)

Als u in aanmerking wilt komen voor de tweede tranche van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 2.0), dan kunt u vanaf heden een aanvraag indienen bij het UWV.
Lees meer op de website van UWV

 • KKC-regeling

Voor kleine, in de kern gezonde bedrijven, is met ingang van 29 mei een nieuwe overbruggingskredietregeling opengesteld.Met de zogenoemde Kleine Kredieten Corona Garantieregeling (KKC) kunnen ondernemers relatief snel en eenvoudig kleine leningen afsluiten bij financiers (meestal banken). Binnen de KKC-regeling staat de overheid voor 95% garant voor leningen van 10.000 tot 50.000 euro, de rest van het risico ligt bij de financiers. Lees meer op de webiste van KvK

 • TOFA-regeling

Met de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) regeling kunnen flexwerkers die aan de voorwaarden voldoen een maandelijkse tegemoetkoming krijgen van €550 bruto over de maanden maart, april en mei. Rond 22 juni gaat hij in.
Lees meer op de website van KVK

 • Geld voor innovatie

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt in 2020-2021 3 miljoen euro beschikbaar aan publieke opdrachtgevers om innovatieve producten of diensten te laten ontwikkelen die de gevolgen van COVID-19 aanpakken. De 3 miljoen euro is beschikbaar voor aanbestedende diensten om via innovatiecompetities, zoals Small Business Innovation & Research (SBIR) en Innovatiepartnerschap, op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken van de coronacrisis. Ook andere innovatievraagstukken die passen binnen de kennis- en innovatie agenda's 2020-2023 zijn welkom. U kunt tot uiterlijk 30 juni 2020 uw voorstel of idee indienen. Voor meer informatie, zie de oproep in de staatscourant.

 • Toch meer omzet dan verwacht?

Tozo en meer omzet gemaakt dan verwacht? NOW en meer omzet? Of met NOW toch personeel laten gaan? Het kan betekenen dat bepaalde bedrijven ontvangen corona-uitkeringen, regelingen of subsidies moeten terugbetalen. Lees meer op de website van KvK

Noodpakket 2.0 bekend

Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Het eerste noodpakket banen en economie loopt door en het kabinet neemt nieuwe uitzonderlijke maatregelen. Dat is nodig, omdat steeds meer zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven langzaam en soms deels weer opstarten, terwijl anderen nog dicht zijn of zonder opdrachten zitten.
De kabinetsondersteuning is daarom meer gericht en heeft gewijzigde voorwaarden. Doel is zoveel mogelijk behoud van banen. Daarvoor is nodig dat ondernemers en werkenden zich kunnen aanpassen aan een veranderde Nederlandse samenleving en economie. Lees meer op de website van Kvk.

 • Maak gebruik van de regelingen

NOW t/m 31 mei 2020
Tozo t/m 31 augustus 2020
TOGS t/m 26 juni 2020

 • TVL-regeling

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt mkb-bedrijven met maximaal 250 werknemers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Aanvragen kan vanaf medio juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De regeling geldt vanaf 1 juni tot en met 31 augustus 2020. Lees meer op de website van Rijksoverheid

Sinds 11 mei geldt een aangepaste noodverordening door de Veiligheidsregio ZHZ. Daarmee vervalt de vorige versie en wordt invulling gegeven aan de aangepaste regels die 6 mei door de minister president zijn gepresenteerd.
Lees meer op de website van Veiligheidsregio ZHZ.

 • BMKB uitgebreid

De BMKB-regeling is verruimd om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen:

 • Bedrijven kunnen de BMKB gebruiken voor een overbruggingskrediet of om het bedrag dat zij rood mogen staan (rekening courant-krediet) te verhogen.Het borgstellingskrediet is verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet vergroten. En kunnen bedrijven eerder en meer geld lenen.
 • De premie voor de BMKB is verlaagd van 3,9% naar 2% bij een looptijd t/m 8 kwartalen en 3% bij een looptijd van 9 t/m 16 kwartalen.
 • Het garantiebudget van de BMKB is verhoogd, van € 765 miljoen naar € 1,5 miljard euro.
 • Non-bancaire financiers kunnen zich accrediteren om hun klanten te financieren met deze ruimere BMKB-regeling.  Lees meer op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
   
 • KKC (Klein Krediet Corona-regeling)

Naar verwachting is medio mei de Klein Krediet Corona-regeling (KKC) van kracht. Daarmee kunnen (meestal kleine) ondernemingen leningen bij financiers afsluiten tussen de 10.000 en 50.000 euro. Doordat de staat garant staat voor 95% is het risico voor banken om geld uit te lenen aanzienlijk kleiner. Hierdoor wordt het voor kleine bedrijven makkelijker om krediet te krijgen tijdens de coronacrisis. De looptijd van de lening is maximaal 5 jaar, de rente maximaal 4%. De staat krijgt 2% van de leensom als vergoeding. De Europese Commissie moet nog groen licht geven. Lees meer op de website van de KvK.

 • Criteria Corona-OverbruggingsLening voor startups, scale-ups en innovatieve MKB-ers

Voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers is er een landelijke Corona Overbruggings Lening (COL). In Zuid Holland wordt deze uitgevoerd door Innovation Quarter. De voorwaarden zijn bekend en aanvragen kan vanaf 29 april.
Meer informatie over deze overbruggingsleningen vindt u op de website van Innovation Quarter.

 • Meld ontbrekende SBI-codes

Wij krijgen meldingen van ondernemers dat er SBI-codes ontbreken in de vastgestelde lijst. Vul het formulier in op de website van Rijksdienst Ondernemend Nederland (RVO) als u denkt recht te hebben op deze regeling.

 • Fraude bij het aanvragen van de TOZO uitkering

Let op! Momenteel wordt gefraudeerd bij het aanvragen van de TOZO uitkering. De landelijke politie heeft bijgaand document opgesteld voor de uitkerende instantie hoe fraude kan worden herkend bij het aanvragen.

Ook bereiken ons berichten van malafide bedrijven en oplichters die juist voor ondernemers de uitkering willen aanvragen. Om hen te 'ontzorgen', uiteraard tegen betaling. Vele ondernemers zijn onzeker en daardoor een gemakkelijk slachtoffer voor deze gewiekste oplichters. Die oplichters vragen om alle soorten persoonlijke informatie, die ze beter niet kunnen krijgen. Maar ook zien we dat ondernemers benaderd worden via sms of mail om bijvoorbeeld een nog openstaand bedrag OZB te betalen van vorig jaar.
Ondernemers en uiteraard ook burgers kunnen melding van fraude doen bij www.fraudehelpdesk.nl en www.politie.nl/themas/oplichting.

Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de kabinetsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Lijdt u schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen. U kunt de aanvraag online indienen bij RVO. RVO keurt uw aanvraag binnen 3 weken goed, waarna u wordt uitbetaald. U heeft 3 maanden de tijd om uw aanvraag in te dienen. 

Om ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling is per 16 maart 2020 van kracht. Met de regeling kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank. De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro.

Als u door de coronacrisis in de problemen bent gekomen, kunt u de Belastingdienst verzoeken om uitstel van belastingbetaling. Dat kan gaan om inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. 

Mkb’ers en grote bedrijven die moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO geeft de overheid een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximum per onderneming ligt tijdelijk op 150 miljoen euro.

Qredits komt bestaande klanten die geraakt worden door de coronacrisis tegemoet in het dragen van hun financieringslasten. De verstrekker van microkrediet verleent 6 maanden uitstel van aflossing. De rente gaat in die periode omlaag naar 2%. De regeling is bedoeld om kleine ondernemers in bijvoorbeeld de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, bouw en zakelijke dienstverlening te ondersteunen. 

SVHW geeft ondernemers en zelfstandigen meer ruimte om lokale belastingen te betalen

Op deze manier hoopt SVHW enige financiële verlichting te creëren, aangezien de omzet van velen vanwege de corona-uitbraak onder druk staat. Allereerst is het mogelijk om in termijnen te betalen via automatische incasso. Afhankelijk van de afgiftedatum van de machtiging incasseert SVHW in acht tot tien maanden. Daarnaast kunnen ondernemers en ZZP-ers om uitstel van betaling vragen tot uiterlijk 31 augustus 2020. Ondernemers en zelfstandigen die hier gebruik van willen maken, kunnen dit snel en makkelijk regelen op de website van de SVHW. Daar staat ook meer informatie. Het is ook mogelijk dit telefonisch te regelen via 0186 577 222 of 0800 020 08 73

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met onze bedrijvencontactfunctionarissen.