Informatiepunt De Zeelt

Bij het informatiepunt kunt u terecht met vragen over de Wmo en vragen op het gebied van gezondheid, wonen, vervoer, schulden, formulieren, inkomen en kinderopvang.

Door covid 19 kunt u alleen op afspraak terecht bij het informatiepunt. Neem contact op via telefoonnummer 088 123 7007 of per e-mail achterwacht.alblasserdam@desocialebasis.nl.

Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt de ondersteuning van inwoners van 18 jaar en ouder met een psychiatrische aandoening, chronische ziekte, lichamelijke, verstandelijke of psychosociale beperking.