WhatsApp buurtpreventie

Via WhatsApp kunnen wijkbewoners elkaar wijzen op verdachte of alarmerende situaties. In Alblasserdam zijn meerdere WhatsApp-groepen actief.

De beheerders van de WhatsApp-groepen in Alblasserdam hebben overleg met de wijkagent. Ook hebben zij contact met elkaar en met team veiligheid van de gemeente. Op deze manier houden we met elkaar een oogje in het zeil. Wijkbewoners dragen zo bij aan het leefbaar en veilig houden van hun buurt.

Spelregels

In de groep worden afspraken gemaakt over het gebruik van de WhatsApp-groep. De algemene spelregels kunt u lezen op de website over WhatsApp Buurtpreventie.

Informatie en aanmelden

Wilt u ook bijdragen aan de veiligheid in uw buurt? Kijk dan op WABP.nl of er al een appgroep actief is in uw buurt. U kunt zich dan aanmelden om lid te worden. Ook kunt u hier een nieuwe appgroep aanmelden.