Kijk voor de meest actuele informatie over het coronavirus op www.zhzveilig.nl.
Meer informatie vindt u op onze speciale pagina over corona.

Sociaal dorpsnetwerk

Alle voorzieningen en hulpverleners in Alblasserdam vormen een sociaal dorpsnetwerk. Hiermee willen wij u ondersteunen op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, participatie en werk.

Wethouder Dorien Zandvliet: "Er zijn veel inwoners die zich vrijwillig inzetten voor een ander, via kerken, verenigingen of persoonlijk. Wij willen hen met elkaar verbinden om tot goede oplossingen te komen voor onze samenleving. 'Samen doen!' is ons motto."

Leerwerkbedrijf Smile, Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA) en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zijn belangrijke partijen met verbindingen naar andere maatschappelijke partners. Hulpverleners als de wijkverpleegkundige, de wijkagent en de jongerenwerker leggen contacten in het dorp met hulpvragers. Zij weten elkaar snel te vinden, zowel digitaal als fysiek.

Download hier de kaart van het sociaal dorpsnetwerk Alblasserdam

Sociaal dorpsnetwerk Alblasserdam