Overige partnerorganisaties en hulpverlening

In Alblasserdam en omgeving zijn verschillende hulpverleners bij wie u terecht kunt. Daarnaast werkt de gemeente samen met diverse organisaties op het gebied van zorg en welzijn. Hieronder vindt u een korte beschrijving per organisatie en de link naar hun websites.

(voorheen Bouman GGZ en Delta Psychiatrisch Centrum) is een organisatie gespecialiseerd in psychiatrie en verslaving

is er voor iedereen met een verstandelijke beperking: jong en oud, licht en zwaar verstandelijk beperkt. Voor al deze mensen biedt ASVZ diagnostiek, behandeling en begeleiding.

(voorheen GGD) bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en steunt de ontwikkeling van de inwoners van de regio Zuid-Holland Zuid

evangelische organisatie die hulp biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen en verslavingsproblemen.

organisatie met enthousiaste medewerkers die gespecialiseerd zijn in het jongeren opbouwwerk. Zij stimuleren de jongeren te geloven in hun eigen kracht en talent

verleent gratis rechtshulp aan iedereen die geen advocaat kan betalen.

organiseert werkplekken voor mensen die zich niet op eigen kracht op de arbeidsmarkt kunnen redden. De gemeente Alblasserdam is, net als de andere Drechtstedengemeenten, aangesloten bij deze sociale werkvoorziening.