De Adviesraad Sociaal Domein zoekt actieve netwerkers

De Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam zoekt nog enkele enthousiaste en capabele leden voor de portefeuilles WMO (liefst achtergrond ouderen), Jeugd en Participatiewet.

De gemeente Alblasserdam vindt het belangrijk dat inwoners en cliënten meedenken over het sociaal beleid. Daarom is begin 2018 de brede Adviesraad voor het Sociaal Domein van start gegaan. Onafhankelijkheid, integraal denken en samenwerking met lokale en regionale netwerkpartners zijn de kernwaarden. De Adviesraad geeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd advies. De Adviesraad zoekt nog enkele enthousiaste en capabele leden voor de portefeuilles WMO (liefst achtergrond ouderen), Jeugd en Participatiewet.

De adviesraad zoekt:

Inwoners van Alblasserdam: 

  • met een brede belangstelling voor en inhoudelijke kennis van een van de drie hierboven genoemde aandachtsgebieden;
  • die goed kunnen samenwerken;
  • die snel signalen kunnen oppikken en contacten met de achterban onderhouden;
  • die de verzamelde ervaringen van anderen en knelpunten kunnen vertalen naar aanbevelingen;
  • die niet verbonden zijn aan de gemeente of organisaties die gemeentelijke subsidie krijgen;
  • met voldoende tijd om stukken te lezen, contacten te leggen met burgers en groepen in Alblasserdam en vergaderingen bij te wonen (meestal ’s avonds, soms overdag);
  • ervaring met sociale media is zeer welkom.

De adviesraad biedt:

•    interessant vrijwilligerswerk dat u de mogelijkheid geeft om mee te denken en te adviseren op diverse terreinen van het sociaal beleid;
•    deskundigheidsbevordering;
•    onkostenvergoeding;
•    samenwerking met andere enthousiaste leden.

Interesse? 

Meldt u zich dan voor 30 april 2020 aan met een korte motivatie en CV bij Ayrton Lopes, ambtelijk secretaris van de Adviesraad Sociaal Domein. De voorzitter en een lid van de Adviesraad bekijken alle reacties en nodigen kandidaten uit voor een kennismakingsgesprek op vrijdag 15 mei tussen 09.00 uur en 13.00 of zaterdag 16 mei tussen 09.00 uur en 13.00 uur. Na voordracht door de Adviesraad benoemt het college van burgemeester en wethouders leden (in principe) voor een periode van 4 jaar. Kijk voor meer informatie op www.adviesraadsociaaldomeinalblasserdam.nl.