Wegslepen verkeerd geparkeerde voertuigen

Is uw voertuig weggesleept? Hier leest u waarom dit is gedaan en hoe u uw voertuig terug kunt krijgen.

Ons team Toezicht en Handhaving voert actie tegen het parkeren op de openbare weg van (recreatie) voertuigen zoals aanhangwagens, campers, vouwwagens, caravans en boottrailers. Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)  van de gemeente mag u geen recreatievoertuigen voor een langere periode aan de openbare weg plaatsen. De medewerkers van Het team Toezicht en Handhaving hangen een label aan verkeerd geparkeerde voertuigen. Op dit label staat dat het voertuig in strijd met de APV geparkeerd is en dat de eigenaar veertien dagen heeft om het voertuig te verwijderen. Als dit niet gebeurt dan verwijdert de gemeente het voertuig en zijn de kosten voor rekening van de eigenaar.

Kosten wegslepen voertuig

De gemeente maakt kosten voor het wegslepen van het voertuig. U kunt uw voertuig ophalen na het betalen van de kosten. Het bedrag bestaat onder andere uit de kosten van het wegslepen en de stallingskosten. De tarieven voor het wegslepen van uw voertuig leest u in de Wegsleepverordening van de gemeente.

Het bedrag wordt definitief vastgesteld op de dag dat u uw voertuig ophaalt.

Betalen kosten

U kunt het bedrag betalen door te pinnen. Let op! Het is niet mogelijk om op een andere manier te betalen.

U kunt een afspraak maken om de kosten te komen betalen. Neem hiervoor contact op met de afdeling Handhaving op het telefoonnummer 14 078
Wanneer een afspraak is gemaakt kunt u het bedrag op de afgesproken dag en tijdstip betalen op de volgende locatie:

    Gemeentewerf gemeente Alblasserdam
    Staalindustrieweg 1 
    2952 AT Alblasserdam

U moet zich als eigenaar van het voertuig identificeren. Hiervoor heeft u uw identiteitsbewijs nodig. U moet ook kunnen aantonen dat u de eigenaar bent van het voertuig. Dit kunt u doen door het tonen van een kentekenbewijs, een document waar het chassisnummer op staat, een sleutel van een slot etc.  Na het betalen van het bedrag ontvangt u een betalingsbewijs waarmee u uw voertuig kunt ophalen.

Ophalen voertuig

Als u het bedrag heeft betaald en het betalingsbewijs heeft ontvangen, kunt u uw voertuig ophalen op de volgende locatie: 

    Bergingscentrale Drechtsteden
    Rijksstraatweg 92
    3316 EH  Dordrecht
    Tel: 078 – 618 12 93

Neem uw betalingsbewijs mee wanneer u uw voertuig gaat ophalen. Houd er rekening mee dat u op de dag van betaling uw voertuig moet ophalen. Doet u dit niet, dan kunnen er kosten bij komen.

Niet ophalen voertuig

Uw voertuig blijft maximaal 13 weken in de stalling. Haalt u het niet binnen 13 weken op, dan wordt het verkocht via een veiling of gaat het naar de sloop. Zorg daarom dat u op tijd een afspraak maakt en uw voertuig ophaalt.

Bezwaar maken

U kunt tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de datum waarop het besluit is verzonden. Dit kan bij burgemeester en wethouders van Alblasserdam, Postbus 2, 2950 AA Alblasserdam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening en in elk geval bevatten: naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar.  
 
U kunt ook digitaal bezwaar indienen bij de gemeente via onze website. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning).