Ontheffing verkeerstekens en -regels (RVV)

U heeft een RVV-ontheffing nodig als u uw werkauto of bestelbus nodig heeft op plaatsen waar u normaal niet mag inrijden of parkeren.

De gemeente verleent de ontheffing alleen als er geen andere mogelijkheden zijn. Als er parkeerplaatsen zijn waar betaald parkeren van kracht is, verleent de gemeente geen ontheffing. Ook verlenen wij geen ontheffing van/of korting op parkeergeld.

Met de RVV-ontheffing (Reglement verkeersregels en verkeerstekens) kunt u ook ontheffing vragen voor andere verkeersmaatregels.

Wanneer u bijvoorbeeld steigers, hoogwerkers en/of containers wilt plaatsen, heeft u een vergunning nodig voor het (tijdelijk) gebruik van de openbare ruimte. Deze vergunning heet 'Roerende zaken opslaan' en vraagt u aan via www.omgevingsloket.nl.

Aanvragen RVV-ontheffing

De ontheffing vraagt u schriftelijk (digitaal of per post) aan. U vermeldt daarin:

  • uw naam, adres en geboortedatum;
  • de locatie of weg waarvoor u de ontheffing nodig heeft;
  • de reden
  • het soort ontheffing (dagdeel, dag of andere termijn)
  • de tijden en de duur van de werkzaamheden
  • gegevens over het voertuig zoals: kenteken en afmeting

Digitaal aanvragen

Schriftelijk aanvraagformulier

De schriftelijke aanvraag en een kopie van het kentekenbewijs deel II stuurt u naar:
Gemeente Alblasserdam
t.a.v. Afdeling Publiekszaken
Postbus 2
2950 AA Alblasserdam

Afhandeling

Binnen 8 weken na ontvangst van uw schriftelijke aanvraag krijgt u een brief met ons besluit. Als u de ontheffing krijgt, haalt u deze op in de Publiekswinkel van de gemeente Alblasserdam.

Kosten

Meer informatie over de kosten vindt u in de legesverordening van Alblasserdam.