Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Onze gemeentewinkel is door de aangescherpte maatregel rondom het coronavirus voorlopig tot 7 april beperkt open en op woensdag dicht. Heeft u een nieuwe baan en moet u binnen 6 weken de verklaring omtrent gedrag inleveren? Dan kunt u hiervoor alleen op afspraak tijdens onze openingstijden naar de gemeentewinkel komen. Maak een afspraak via de knop Afspraak of bel 14 078.

Bij een nieuwe baan kan de werkgever een verklaring omtrent het gedrag (VOG) vragen. Deze verklaring noemen we ook wel 'Bewijs van goed gedrag'. Dit bewijs toont aan dat uw gedrag geen bezwaar oplevert voor die nieuwe baan.

Uw werkgever kan de aanvraag van de verklaring online starten. Of u vraagt de VOG persoonlijk aan bij de gemeente.

Kosten

 • aanvraag bij de gemeente € 41,35. U betaalt bij de aanvraag. Aan de balie betaalt u met de pin. Alleen als pinnen echt niet kan, accepteren wij ook gepast contant geld
 • voor sommige vrijwilligers kunnen organisaties een gratis VOG aanvragen

Afhandeling

Na aanvraag krijgt u de verklaring binnen 4 weken thuisgestuurd.

Regelen

Persoonlijk bij de gemeente. U neemt op afspraak het volledig ingevulde formulier mee. Verderop in deze pagina vindt u meer formulieren.

Afspraak maken Verklaring omtrent gedrag

Website Dienst Justis

Aanvragen

Online

 • de (nieuwe) werkgever of organisatie start de digitale aanvraag via internet
 • u (de werknemer) krijgt daarna een mailtje met een link
 • u logt in met uw DigiD en controleert de aanvraag
 • u betaalt de aanvraag via iDEAL

De digitale aanvraag is goedkoper dan de aanvraag via de gemeente. Op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie leest u meer informatie.

Via de gemeente

Voor de meeste aanvragen heeft u 'de Verklaring omtrent gedrag natuurlijke personen' nodig.

 • u vult het formulier volledig in en ondertekent dit
 • uw werkgever vult haar gedeelte in en plaatst op elke pagina een bedrijfsstempel
 • u levert het volledige originele formulier zelf in bij de gemeente
 • u neemt een geldig identiteitsbewijs mee (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
VOG nodig om andere redenen
 • emigratie
 • beëdiging als advocaat
 • een visum of werkvergunning

Alleen bij deze 3 redenen vult u alleen uw gedeelte van het formulier in. Samen met de informatie waaruit blijkt dat u de verklaring nodig heeft, doet u de aanvraag. Deze informatie kan bijvoorbeeld een verzoek van een ambassade zijn.

ZZP'er (zelfstandige zonder personeel)

U heeft het formulier VOG voor een natuurlijk persoon nodig. De gegevens van de aanvrager en die van de belanghebbende mogen niet gelijk zijn. Dat is vaak wel zo bij ZZP'ers. U lost dit op door bijvoorbeeld de (eerste) opdrachtgever als belanghebbende in te vullen. Wanneer u in een maatschap zit, kunt u de maatschap als belanghebbende invullen.

Vrijwilligers

Bepaalde vrijwilligers komen in aanmerking voor een gratis VOG. Koepelorganisaties en bonden vergoeden geen aanvragen meer via de gemeente. U leest hierover meer op de website van Justis.

U staat niet ingeschreven in Nederland

U vraagt de VOG aan bij dienst Justis (via e-mail, post of internet). Het juiste formulier vindt u op de website van Justis. Met uw aanvraag stuurt u een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee en een kopie, scan of foto van uw betalingsbewijs. Kijk voor meer informatie op de website van Justis.

VOG aanvragen voor iemand anders

U mag iemand machtigen om de aanvraag voor u in te leveren. Hij/zij neemt voor uw aanvraag mee:

 • een schriftelijke machtiging (pdf, 156 kB) met uw handtekening
 • een kopie van uw identiteitsbewijs
 • een origineel en geldig identiteitsbewijs van degene die u machtigt, dus geen kopie

Ouders mogen voor kinderen tot de 18 jaar de aanvraag zonder machtiging inleveren.

Strafgegevens

De gemeente stuurt uw aanvraag door naar het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG). Het COVOG onderzoekt of u een strafverleden heeft en of er nog een politieonderzoek naar u loopt. Dit doen zij tot 4 jaar terug.

Bij aanvragen voor taxichauffeur gaat zij tot 8 jaar terug. De aanvraag voor leraar zelfs tot 30 jaar.

Uw eigen strafgegevens mag u inzien. Dit kan via e-mail of per post. U betaalt kosten voor de inzage.

U stuurt een brief  met uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie identiteitsbewijs op naar:

Justitiële Informatiedienst (JustID)
Frontoffice
Postbus 337
7600 AH Almelo

U krijgt daarna bericht wanneer en waar u de gegevens mag inzien. Vaak is dat bij de dichtstbijzijnde rechtbank. Voor meer informatie neemt u contact op met de Servicedesk van JustID via e-mailadres info@justid.nl of telefoonnummer 088 998 90 00

Op de website van Justid leest u meer informatie.

Heeft u vragen?

Vult u dan het webformulier in. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons. U leest ook meer informatie op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

English information