Vinkenpolderweg 1-3

De gemeenteraad heeft op 16 april het bestemmingsplan vastgesteld om aan de Vinkenpolderweg 1-3 vier grondgebonden woningen te kunnen realiseren.

Vastgesteld bestemmingsplan

Bekendmaking
Toelichting
Verbeelding
Regels
Bijlagen (let op: groot bestand)
Vaststellingsbesluit

 

Ontwerpbestemmingsplan

Bekendmaking
Toelichting
Verbeelding
Regels
Bijlagen (let op: groot bestand)

Hogere waarde geluid

De woningen zullen een hogere geluidsbelasting ondervinden dan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting (voorkeursgrenswaarde) ten gevolge van het wegverkeer op de A15.

Aanvraag hogere waarde geluid
Bekendmaking ontwerpbesluit
Ontwerpbesluit
Bekendmaking besluit
Getekend besluit

Anterieure overeenkomst

De gemeente heeft met de ontwikkelaar van deze locatie een overeenkomst gesloten waarin afspraken staan over de kosten die de gemeente voor dit project moet maken.

Bekendmaking incl. zakelijke beschrijving