Kijk voor de meest actuele informatie over het coronavirus op www.zhzveilig.nl.
Meer informatie vindt u op onze speciale pagina over corona.

Huis te Kinderdijk

We bereiden een bestemmingsplanwijziging voor voor het restaureren, (ver)bouwen en uitbreiden van Huis te Kinderdijk t.b.v. het realiseren van een zorgresidentie. Onderdeel hiervan is het vernieuwen van het achterhuis van het monumentale voorhuis.

Kennisgeving anterieure overeenkomst