Verkeer

  • Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan

    Ten behoeve van het Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan hebben wij drie dorpsgesprekken georganiseerd over verkeer en vervoer in en om Alblasserdam. Tijdens deze dorpsgesprekken wisselden inwoners van gedachten met elkaar en met vertegenwoordigers van belangenverenigingen zoals de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland. Met de opbrengst uit de dorpsgesprekken en de opmerkingen en inzichten van de gemeenteraad wordt het Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan nu verder uitgewerkt.