Verkeer

  • Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan

    De raad heeft het GVVP als beleidsmatig kader vastgesteld.
    Het concept uitvoeringsprogramma wordt op een later moment in de raad besproken en vastgesteld. De kruising Oude Torenweg / Vinkenpolderweg krijgt in ieder geval prioriteit. Hiervoor loopt nu een traject met een werkgroep van raadsleden.