Souburghse molen

De gemeente werkt samen met de Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijf Heerenlanden (SIMAV) aan de restauratie van de Souburghse molen.

De molen is eigendom van de SIMAV. In 2017 is besloten om de molen weer draaivaardig te maken. Het is de bedoeling dat in 2019 de wieken weer gaan draaien.

Projectverloop 

De Souburghse molen voor en na de restauratie

Een impressie van de Souburghse molen voor en na de restauratie

 

In 2013 is het eigendom van Molen Souburgh overgenomen door de gemeente waarna in 2014 de molen is overgedragen aan de SIMAV. De gemeente heeft de verplichting om de restauratie van de molen te financieren. In 2017 heeft de SIMAV besloten om de molen alleen draaivaardig te maken en heeft de stichting het bestek en de raming daarop aangepast.

De gemeenteraad van Alblasserdam heeft op 14 november 2017 met overgrote meerderheid besloten om 750.000 euro ter beschikking te stellen voor de restauratie van de molen.

Er is een restauratieplan opgesteld om de molen draaivaardig te maken met een maximaal behoud van het historische en monumentale karakter van de molen. De startdatum van de werkzaamheden is afhankelijk van de doorlooptijd van de benodigde vergunningen. Het is de bedoeling dat Molen Souburgh in de toekomst minimaal eenmaal per maand open gaat voor publiek.

Cultureel historische waarde van molen Souburgh

De historie van deze plek gaat terug tot het jaar 1542. Net als de andere watermolens in de Alblasserwaard is molen Souburgh een houten wipmolen, waarmee het water binnen de polder op peil werd gehouden. De molen bemaalde niet alleen de kleine Nes, maar zo nodig ook de Kortlandse polder. Molen Souburgh is een ronde stenen molen, gebouwd in 1860, die in bedrijf was tot 1959. Dit is een rijksmonument om voor toekomstige generaties te behouden.

Nieuwe kap

 

Herplaatsing kap Souburghse molen

Medio oktober 2013 heeft de gemeente de Souburghse molen gekocht. Doordat weer en wind destijds vrij spel hadden, stond de molen er niet fraai bij en liep de bouwkundige staat zienderogen achteruit. Daarom is de molen wind- en waterdicht gemaakt. Hierdoor kan een groter aantal cultureel waardevolle onderdelen behouden blijven. De gerestaureerde kap is op 18 oktober 2013 teruggeplaatst.