Reconstructie Willem Dreeshof

De Willem Dreeshof is toe aan een opknapbeurt. Wij bereiden dit in overleg met bewoners voor.

De gemeente ontvangt al geruime tijd vragen en opmerkingen over de Willem Dreeshof. Het gaat om verzakkingen, wateroverlast bij regenval, de werking van de riolering en de verkeerssituatie. Naar aanleiding van gesprekken met een vertegenwoordiging van bewoners zijn in 2017 rioleringswerkzaamheden uitgevoerd zoals het zuigen van kolken en een rioolinspectie. Het is de bedoeling dat de uitvoering van de reconstructie en herbestrating in 2019 gaan plaatsvinden.

Luchtfoto

Uitgangspunten en kaders

Belangrijke uitgangspunten voor de opknapbeurt zijn onder meer:

  • het herstellen en deels vervangen van de riolering
  • het vervangen van de huisaansluitingen
  • het ophogen en opnieuw bestraten van de straat (hergebruik bestratingsmateriaal)
  • het creëren van een veilige verkeerssituatie
  • het behoud van de vier moeraseiken in de fietsdoorsteek Wiardi Beckmanstraat-Blokweerweg
Startbijeenkomst

Tijdens een startbijeenkomst op 8 april 2019 kregen ruim 30 belangstellenden meer informatie over het project. De gemeente gaf tijdens deze avond uitgangspunten en kaders aan en aanwezigen brachten wensen en ideeën naar voren. De input van de bewoners is hier in te zien. Bij de uitvoering van het project houdt de gemeente waar mogelijk rekening met de inbreng van bewoners. Bekijk hier de op de avond getoonde presentatie.

Vervolgproces

Na de startbijeenkomst bekijkt de gemeente de inbreng van bewoners en stelt een voorlopig ontwerp op. Met de inbreng van bewoners uit de startbijeenkomst wordt zo veel mogelijk rekening gehouden. Een werkgroep met betrokkenen uit de straat speelt hierbij een belangrijke rol. Het voorlopig ontwerp lichten we vervolgens toe tijdens een informatieavond. Het definitief ontwerp dat hieruit ontstaat, bieden we ter goedkeuring aan het college van B&W en de gemeenteraad aan. Hierna stelt de gemeenteraad het definitieve krediet vast om het project te kunnen uitvoeren.

Uitvoering

De aannemer die het werk gaat uitvoeren selecteren we via een aanbesteding. Als de aannemer bekend is, houden we opnieuw een informatieavond. De aannemer stelt zich op deze avond voor en de gemeente geeft aanvullende informatie over de uitvoering van het project.