Reconstructie Willem Dreeshof

De Willem Dreeshof is toe aan een opknapbeurt. Wij bereiden dit in overleg met bewoners voor.

De gemeente ontvangt al geruime tijd vragen en opmerkingen over de Willem Dreeshof. Het gaat om verzakkingen, wateroverlast bij regenval, de werking van de riolering en de verkeerssituatie. Naar aanleiding van gesprekken met een vertegenwoordiging van bewoners zijn in 2017 rioleringswerkzaamheden uitgevoerd zoals het zuigen van kolken en een rioolinspectie. Het is de bedoeling dat de uitvoering van de reconstructie en herbestrating begin 2020 gaan plaatsvinden.

Luchtfoto

Uitgangspunten en kaders

Belangrijke uitgangspunten voor de opknapbeurt zijn onder meer:

  • het herstellen en deels vervangen van de riolering
  • het vervangen van de huisaansluitingen tot en met het ontstoppingsstuk
  • het ophogen en opnieuw bestraten van de straat (hergebruik bestratingsmateriaal)
  • het creëren van een veilige verkeerssituatie
  • het behoud van de vier moeraseiken in de fietsdoorsteek Wiardi Beckmanstraat-Blokweerweg
Startbijeenkomst

Tijdens een startbijeenkomst op 8 april 2019 kregen ruim 30 belangstellenden meer informatie over het project. De gemeente gaf tijdens deze avond uitgangspunten en kaders aan en aanwezigen brachten wensen en ideeën naar voren. De input van de bewoners is hier in te zien. Bij de vormgeving van het ontwerp houden wij waar mogelijk rekening met de inbreng van bewoners. Bekijk hier de op de avond getoonde presentatie.

Ontwerp en vervolgproces

Na de startbijeenkomst hebben wij de inbreng van bewoners beoordeeld. Samen met een werkgroep van betrokkenen hebben we een ontwerp opgesteld. Daarbij hebben we zoveel mogelijk rekening gehouden met de inbreng van de aanwezigen tijdens de startbijeenkomst.

Op 16 oktober heeft  een inloopavond plaatsgevonden waarop wij het ontwerp en ook het groenplan met bewoners en betrokkenen hebben gedeeld. Van het ontwerp is ook een artistieke impressie gemaakt:

Aan deze impressie kunt u geen rechten ontlenen. Sommige details kunnen afwijken van de reconstructie zoals we die op termijn daadwerkelijk gaan uitvoeren.

Ideeën en aanvullingen die aanwezigen tijdens de inloopavond hebben aangegeven, zijn met betreffende vakdeskundigen besproken en eventueel verwerkt.

Het college van B&W heeft het ontwerp inclusief benodigde financïën vervolgens in december beoordeeld en definitief vastgesteld.

Aanbesteding en uitvoering

Het aanbestedingstraject starten we in februari 2020 op. Dit vindt plaats aan de hand van werktekeningen en bestek. Zodra de aannemer die het werk gaat uitvoeren bekend is, ontvangen bewoners en betrokkenen een uitnodiging voor een kennismakingsavond. Op deze avond stelt de aannemer zich voor en geeft de gemeente aanvullende informatie over de uitvoering van het project.

Het plan is om half april 2020 te starten met de uitvoering.