Reconstructie Kerkstraat/Oude Lijnbaan

In overleg met wijkbewoners en andere betrokkenen gaan we de Kerkstraat en de Oude Lijnbaan opknappen.

Op dit moment bereiden wij de werkzaamheden voor. Bekijk in het blokje 'stukken' de voorlopige werkgrenzen van het gebied. Tijdens een informatieavond op 14 februari kregen belangstellenden informatie over het project. Ook konden zij wensen en ideeën naar voren brengen.

Doorkijk Kerkstraat naar Dam

Beschermd dorpsgezicht

De Kerkstraat is in 2013 aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Dit heeft gevolgen voor de reconstructie. Daarom hebben de gemeente, de Erfgoedcommissie en de Historische Vereniging met elkaar uitgangspunten vastgesteld voor dit project.

Uitgangspunten

Belangrijke uitgangspunten voor de opknapbeurt zijn onder meer:

  • het behoud van de historische uitstraling van de Kerkstraat
  • het waarborgen van de gezondheid van de bomen in de Kerkstraat
  • het herstel van de bomenstructuur in de Kerkstraat

Er zijn meer zaken om rekening mee te houden. Omdat de Kerkstraat een waterkering is, stelt het Waterschap eisen aan de aanpak en uitvoering van de reconstructie.

Informatieavond

Circa 90 bewoners en betrokkenen lieten zich tijdens een bijeenkomst op 14 februari informeren over de manier waarop wij de reconstructie van de Kerkstraat en de Oude Lijnbaan willen aanpakken. Ook konden zij hun hun wensen en ideeën kenbaar maken. Hier bekijkt u de op de avond getoonde presentatie.

Wijkgroep

Een aantal bewoners vormt met elkaar een wijkgroep. Met deze werkgroep bespreken wij hoe we de inbreng van de bewoners zo goed mogelijk kunnen meenemen in de plannen. Het doel van de samenwerking tussen gemeente en wijkgroep is om gezamenlijk te komen tot een voorlopig ontwerp.

Voorlopig ontwerp

Het voorlopig ontwerp lichten wij toe tijdens een informatieavond. Dan kunnen nog minimale wijzigingen worden gedaan. Hierna maken wij het definitief ontwerp dat we ter goedkeuring aanbieden aan het college van B&W en de gemeenteraad. Hierna stelt de raad het definitieve krediet vast voor de uitvoering van het project.

Uitvoering

Via een aanbesteding selecteren wij een aannemer die het werk gaat uitvoeren. Als de aannemer bekend is, houden we opnieuw een informatieavond. Dan stelt de aannemer zich voor en geven wij  aanvullende informatie over de uitvoering van het project. Bijvoorbeeld over de vervanging van de huisaansluitingen tijdens de werkzaamheden aan het riool. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de opknapbeurt van de Kerkstraat en de Oude Lijnbaan kan beginnen.