Reconstructie Kerkstraat/Oude Lijnbaan

In overleg met wijkbewoners en andere betrokkenen gaan we de Kerkstraat en de Oude Lijnbaan opknappen.

Op dit moment bereiden wij de werkzaamheden voor. Tijdens een startbijeenkomst op 14 februari kregen bewoners en betrokkenen informatie over het project. Ook konden zij wensen en ideeën naar voren brengen. Bekijk in het blokje 'stukken' de voorlopige werkgrenzen van het gebied.

Doorkijk Kerkstraat naar Dam

Beschermd dorpsgezicht

De Kerkstraat is een karakteristieke straat met een grote historische waarde. De straat is in 2013 aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Dit heeft gevolgen voor de reconstructie. Daarom hebben de gemeente, de Erfgoedcommissie en de Historische Vereniging met elkaar uitgangspunten en kaders voor dit project vastgesteld om het authentieke karakter van de straat ook na de reconstructie te behouden.

Uitgangspunten en kaders

Belangrijke uitgangspunten voor de opknapbeurt zijn onder meer:

  • het behoud van de historische uitstraling van de Kerkstraat
  • het waarborgen van de gezondheid van de bomen in de Kerkstraat
  • het herstel van de boomstructuur in de Kerkstraat

Daarnaast zijn er meer zaken om rekening mee te houden. Omdat de Kerkstraat een waterkering is, stelt bijvoorbeeld ook het Waterschap eisen aan aanpak en uitvoering van de reconstructie. Gezien de historische waarde spelen ook archeologische onderzoeken een rol. En natuurlijk houden we ook rekening met de traditionele Paardenmarkt, die al eeuwenlang met de Kerkstraat verbonden is.

Startbijeenkomst

Circa 90 bewoners en betrokkenen lieten zich tijdens een startbijeenkomst op 14 februari informeren over de manier waarop wij de reconstructie van de Kerkstraat en de Oude Lijnbaan willen aanpakken. Ook konden zij wensen en ideeën kenbaar maken. Hier bekijkt u de op de avond getoonde presentatie. Tevens waren vertegenwoordigers van de Erfgoedcommissie, de Historische Vereniging en Stichting Sint Jacobus Paardenmarkt aanwezig. Aan negen tafels gingen belangstellenden met elkaar in gesprek om wensen en ideeën in beeld te krijgen. De input van deze avond kunt u hier bekijken. Bij het opstellen van de plannen voor de reconstructie houden wij daar waar mogelijk rekening met deze inbreng.

Werkgroep

Een aantal bewoners en betrokkenen vormt met elkaar een werkgroep. Met behulp van deze werkgroep bespreken wij intensief hoe we de inbreng van de bewoners zo goed mogelijk kunnen verwerken in de plannen. Het doel van de samenwerking tussen gemeente en werkgroep is om gezamenlijk tot een voorlopig ontwerp te komen. Tot december hebben werkgroep en gemeente drie maal overlegd. Hierbij waren ook vertegenwoordigers van de Historische Vereniging en de Erfgoedcommissie aanwezig.

Om zo veel mogelijk tegemoet te komen aan wensen en belangen van alle partijen, neemt de gemeente de uitkomsten van deze overleggen mee in besprekingen met andere belanghebbenden zoals Stichting Sint Jacobus Paardenmarkt, de hulpdiensten, de nutsbedrijven, de gemeentelijke buitendienst (i.v.m. beheer nieuwe situatie), de begraafplaatsbeheerder, Waterschap Rivierenland en diverse extern specialisten.

Het meest recente conceptontwerp, een beschrijving van dit ontwerp en het verlichtingsvoorstel zijn hier beschikbaar. De locaties van de openbare verlichting die in het conceptontwerp staan aangegeven zijn indicatief; het definitieve verlichtingsplan moeten we nog vaststellen.

Voorlopig ontwerp

Het voorlopig ontwerp lichten wij te zijner tijd toe op een informatieavond. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden vindt deze avond plaats in maart. De gemeente nodigt hiervoor alle bewoners en betrokkenen uit. Na de informatieavond kunnen nog minimale wijzigingen worden aangebracht. Het definitief ontwerp dat hierna ontstaat bieden we vervolgens aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad aan. De gemeenteraad stelt ook het definitieve krediet vast voor de uitvoering van het project.

Uitvoering

Via een aanbesteding selecteren wij vervolgens een aannemer die het werk gaat uitvoeren. Als de aannemer bekend is, houden we opnieuw een informatieavond voor bewoners en betrokkenen. Op deze avond stelt de aannemer zich voor en geven wij aanvullende informatie over de uitvoering van het project. Bijvoorbeeld over de vervanging van de huisaansluitingen tijdens de werkzaamheden aan het riool. Op dit moment werken wij aan op een start van de uitvoeringswerkzaamheden in het vierde kwartaal 2020.