Reconstructie Kerkstraat/Oude Lijnbaan

In overleg met wijkbewoners en andere betrokkenen gaan we de Kerkstraat en de Oude Lijnbaan opknappen.

Op dit moment bereiden wij de werkzaamheden voor. Bekijk in het blokje 'stukken' de voorlopige werkgrenzen van het gebied. Tijdens een startbijeenkomst op 14 februari kregen bewoners en betrokkenen informatie over het project. Ook konden zij wensen en ideeën naar voren brengen.

Doorkijk Kerkstraat naar Dam

Beschermd dorpsgezicht

De Kerkstraat is een karakteristieke straat met een grote historische waarde. De straat is in 2013 aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Dit heeft gevolgen voor de reconstructie. Daarom hebben de gemeente, de Erfgoedcommissie en de Historische Vereniging met elkaar uitgangspunten en kaders voor dit project vastgesteld.

Uitgangspunten en kaders

Belangrijke uitgangspunten voor de opknapbeurt zijn onder meer:

  • het behoud van de historische uitstraling van de Kerkstraat
  • het waarborgen van de gezondheid van de bomen in de Kerkstraat
  • het herstel van de boomstructuur in de Kerkstraat

Daarnaast zijn er meer zaken om rekening mee te houden. Omdat de Kerkstraat een waterkering is, stelt bijvoorbeeld ook het Waterschap eisen aan aanpak en uitvoering van de reconstructie. Gezien de historische waarde spelen ook archeologische onderzoeken een rol.

Startbijeenkomst

Circa 90 bewoners en betrokkenen lieten zich tijdens een startbijeenkomst op 14 februari informeren over de manier waarop wij de reconstructie van de Kerkstraat en de Oude Lijnbaan willen aanpakken. Ook konden zij hun wensen en ideeën kenbaar maken. Hier bekijkt u de op de avond getoonde presentatie. Tevens waren vertegenwoordigers van de Erfgoedcommissie, de Historische Vereniging en Stichting Sint Jacobus Paardenmarkt aanwezig. Aan negen tafels gingen belangstellenden met elkaar in discussie om wensen en ideeën in beeld te krijgen. De input van deze avond kunt u hier bekijken. Wij houden met deze inbreng daar waar mogelijk rekening bij het opstellen van de plannen voor de reconstructie.

Werkgroep

Een aantal bewoners en betrokkenen vormen met elkaar een werkgroep. Met deze werkgroep bespreken wij intensief hoe we de inbreng van de bewoners zo goed mogelijk kunnen verwerken in de plannen. Het doel van de samenwerking tussen gemeente en werkgroep is om gezamenlijk te komen tot een voorlopig ontwerp.

Voorlopig ontwerp

Het voorlopig ontwerp lichten wij te zijner tijd toe op een informatieavond. Dan kunnen nog minimale wijzigingen worden aangebracht. Na de informatieavond stellen wij het definitief ontwerp op dat we ter goedkeuring aanbieden aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Vervolgens stelt de raad het definitieve krediet vast voor de uitvoering van het project.

Uitvoering

Via een aanbesteding selecteren wij een aannemer die het werk gaat uitvoeren. Als de aannemer bekend is, houden we opnieuw een informatieavond. Op deze avond stelt de aannemer zich voor en geven wij aanvullende informatie over de uitvoering van het project. Bijvoorbeeld over de vervanging van de huisaansluitingen tijdens de werkzaamheden aan het riool. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de opknapbeurt van de Kerkstraat en de Oude Lijnbaan kan beginnen.