Reconstructie Kerkstraat/Oude Lijnbaan

In overleg met wijkbewoners en andere betrokkenen gaan we de Kerkstraat en de Oude Lijnbaan opknappen.

Burgemeester en wethouders hebben op 12 januari 2021 het definitief ontwerp (DO) vastgesteld. Vervolgens heeft de raadscommissie het ontwerp behandeld en heeft de gemeenteraad het krediet voor de uitvoering beschikbaar gesteld.

Doorkijk Kerkstraat naar Dam

Definitief ontwerp

Tekeningen en uitgebreide beschrijving van het definitief ontwerp (let op: groot bestand)

Dit document bevat uitgangspunten, dwarsprofielen, 3D-visualisaties en informatie over parkeren, boomstructuur en verlichting. U kunt met de + en - knop vergroten en verkleinen.

Vervolgproces

Het aanbestedingsproces voor de herinrichting is inmiddels afgerond. Aannemer Hak Kraanverhuur en Grondverzet B.V. is eind januari 2022 gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. Bewoners en belanghebbenden hebben hier van de gemeente een informatiebrief over ontvangen. De aannemer informeert de bewoners en belanghebbenden tijdens de werkzaamheden over de werkplanning en fasering.

Beschermd dorpsgezicht

De Kerkstraat is een karakteristieke straat met een grote historische waarde. De straat is in 2013 aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Dit heeft gevolgen voor de reconstructie. Bij de totstandkoming van het ontwerp is, naast de wensen van belanghebbenden, zo veel mogelijk rekening gehouden met uitgangspunten van de Historische Vereniging, de Erfgoedcommissie en de gemeente. Dit, om het authentieke karakter van de Kerkstraat ook na de reconstructie te behouden.

Belangrijke uitgangspunten voor de opknapbeurt zijn onder meer:

  • behoud van de historische uitstraling
  • waarborgen van de gezondheid van de bomen
  • herstel van de boomstructuur

Daarnaast zijn er meer zaken om rekening mee te houden. Omdat de Kerkstraat een waterkering is, stelt bijvoorbeeld ook het Waterschap eisen aan aanpak en uitvoering van de reconstructie. Gezien de historische waarde zijn ook archeologische onderzoeken van belang. En natuurlijk houden we rekening met de traditionele Paardenmarkt, die al eeuwenlang met de Kerkstraat verbonden is.