Kijk voor de meest actuele informatie over het coronavirus op www.zhzveilig.nl.
Meer informatie vindt u op onze speciale pagina over corona.

Reconstructie Kerkstraat/Oude Lijnbaan

In overleg met wijkbewoners en andere betrokkenen gaan we de Kerkstraat en de Oude Lijnbaan opknappen.

Burgemeester en wethouders hebben op 12 januari 2021 het definitief ontwerp (DO) vastgesteld. Op 19 januari behandelt de raadscommissie grondgebied het ontwerp, waarna de gemeenteraad naar verwachting op 26 januari een besluit neemt over het DO en het krediet voor de uitvoering beschikbaar stelt.  

Doorkijk Kerkstraat naar Dam

Definitief ontwerp

Tekeningen en uitgebreide beschrijving van het definitief ontwerp (let op: groot bestand)

Dit document bevat uitgangspunten, dwarsprofielen, 3D-visualisaties en informatie over parkeren, boomstructuur en verlichting. U kunt met de + en - knop vergroten en verkleinen.

Vervolgproces

We werken op dit moment aan het bestek en de tekeningen voor de aanbesteding. We hopen dat de aannemer rond half mei 2021 met de reconstructie kan starten. Voordat hij start, informeren we de omgeving en belanghebbenden over de planning en de contactpersonen tijdens de uitvoering van het werk. Vooruitlopend hierop vinden er nu wel al werkzaamheden plaats aan de riolering.

Beschermd dorpsgezicht

De Kerkstraat is een karakteristieke straat met een grote historische waarde. De straat is in 2013 aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Dit heeft gevolgen voor de reconstructie. Bij de totstandkoming van het ontwerp is, naast de wensen van belanghebbenden, zo veel mogelijk rekening gehouden met uitgangspunten van de Historische Vereniging, de Erfgoedcommissie en de gemeente. Dit, om het authentieke karakter van de Kerkstraat ook na de reconstructie te behouden.

Belangrijke uitgangspunten voor de opknapbeurt zijn onder meer:

  • behoud van de historische uitstraling
  • waarborgen van de gezondheid van de bomen
  • herstel van de boomstructuur

Daarnaast zijn er meer zaken om rekening mee te houden. Omdat de Kerkstraat een waterkering is, stelt bijvoorbeeld ook het Waterschap eisen aan aanpak en uitvoering van de reconstructie. Gezien de historische waarde zijn ook archeologische onderzoeken van belang. En natuurlijk houden we rekening met de traditionele Paardenmarkt, die al eeuwenlang met de Kerkstraat verbonden is.